Leren en ontwikkelen

Kwaliteitssysteem BrabantZorg

De afdeling Vernieuwing en Kwaliteit is bezig met de doorontwikkeling van het kwaliteitssysteem van BrabantZorg. We kijken met allerlei mensen in de organisatie kritisch naar ons Garantieplan Kwaliteit. Hoe kan dit nog beter ondersteunen bij het leveren van goede zorg en het continu leren en verbeteren? We houden daarbij ook de ontwikkelingen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging naar een nieuw ‘Kwaliteitskompas’ in de gaten.

Interne audits

De audits worden afgenomen door een intern auditteam samengesteld uit verpleegkundigen, behandelaars en adviseurs werkzaam binnen BrabantZorg. Het auditteam werkt in koppels van twee personen op alle thema’s in een cyclus van drie jaar. Vanwege de coronaproblematiek waren er in 2021 veel audits vervallen en daarop is in 2022 een inhaalslag gemaakt. De audits zijn vrijwel allemaal ingehaald. Er zijn een paar aanpassingen gedaan, zoals duidelijker vragen en noteren wie verantwoordelijk is om verbeterpunten op het actieplan te zetten. Maar ook kritisch te kijken waar we doelgroepen van kleine locaties kunnen samenvoegen (maatwerk). Daarnaast is de afdeling Vernieuwing & Kwaliteit bezig met het herzien van de visie op kwaliteit. Wanneer deze verder is ontwikkeld, zullen ook de interne audits verder worden doorontwikkeld.

Roze Loper Tolerantiescan

Op dit moment hebben vijftien locaties van BrabantZorg het certificaat de Roze Loper. Op de locatiepagina’s is te zien welke locaties al een ‘Roze Loper’ hebben.