Inkoopvoorwaarden gezondheidszorg

In alle gevallen waarbij BrabantZorg optreedt als koper ofwel verwerver van goederen en op alle aanvragen, offertes, orders en overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag, d.d. 21 februari 2017 onder depotnummer 16/2017. 

Hieronder leest u de inkoopvoorwaarden gezondheidszorg:​