Waardering cliënten en mantelzorgers

Bewonerstevredenheid woonzorg okt t/m dec 2022: 4,26 op een schaal van 5.

PREM wijkzorg okt t/m dec 2022: 8,63 op een schaal van 10.

BrabantZorg meet voortdurend de klanttevredenheid bij cliënten en naasten, om inzicht te krijgen in ervaringen met onze zorg- en dienstverlening.​ In 2022 is er, met akkoord van de Centrale Cliëntenraad, gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor de klanttevredenheid van cliënten en mantelzorgers. Voor de wijkverpleging wordt de verplichte “PREM” gebruikt. Vanaf oktober 2022 is deze werkwijze van start gegaan. Dit is nog te kort, en met te weinig respons, om inhoudelijke te kunnen analyseren. 

ZorgkaartNederland

In 2022 hebben 283 familieleden of naasten de cliëntwaardering ingevuld. BrabantZorg scoort op alle thema’s hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn we blij mee, maar we willen graag dat meer cliënten een waardering via ZorgkaartNederland geven. In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar hoe we de respons kunnen verhogen. In 2023 zullen we daar besluiten over nemen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrabantZorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering