Waardering cliënten en mantelzorgers

​Bij BrabantZorg werken we steeds aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Daarin laten we ons voor een belangrijk deel leiden door de mening van cliënten en naasten. Door te vragen wat de cliënten ervaren en belangrijk vinden,, blijven wij leren en kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Met als ultieme doel dat alle cliënten ervaren dat 'Elke dag zo fijn mogelijk' is. ​

BrabantZorg meet v​oortdurend de klanttevredenheid bij cliënten en naasten, om inzicht t​e krijgen in ervaringen met onze zorg- en diens​tve​​rlening.​ Tot en met maart 2021 werd dat volgens het oude proces gedaan. In 2021 is een nieuwe werkwijze ontwikkeld die, met akkoord door de Centrale Cliëntenraad, vanaf 2022 gebruikt wordt. Voor de wijkverpleging wordt de verplichte “PREM” gebruikt.

Met de oude werkwijze werd de tevredenheid door een onderzoeksbureau uitgevraagd waarbij de resultaten centraal werden bekeken en gedeeld met management en teams. In de nieuwe werkwijze gaan teams zelf aan de slag om ervaringen van cliënten op te halen. Teams kunnen zelf direct de resultaten (anoniem) zien en deze gebruiken om (waar nodig) te verbeteren.

In verband met deze nieuwe manier van ervaringen ophalen vanuit ons zorgdossier zal het eerste cliëntervaringsonderzoek in het eerste half jaar van start gaan. Om die reden kunnen we hier dan ook geen resultaten opnemen.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNed​erland is een onafhankelijke website van PatiëntenFederatie Nederland. U leest hier de ervaring van cliënten en patiënten met zorgaanbieders. U kunt op ieder moment gebruikmaken van ZorgkaartNederland om uw ervaring met BrabantZorg te delen. U gaat dan naar ’schrijf een waardering’. Vervolgens zoekt u uw zorgaanbieder (bijvoorbeeld BrabantZorg) of uw zorginstelling (bijvoorbeeld een locatie van BrabantZorg). Daarna geeft u een rapportcijfer en kunt u uw ervaringen beschrijven. Cliënten die wonen op een locatie van BrabantZorg kunnen via het cliëntportaal ‘PUUR van Jou’ direct naar de website van ZorgkaartNederland.

Wij stellen het op prijs als u uw ervaringen deelt! ​ ​

2021 was het eerste jaar dat het voor zorgaanbieders verplicht is om de totaalscore van waardering die op ZorgkaartNederland zijn achtergelaten, als verantwoording aan te leveren aan het Zorginstituut. Daarom hebben we van september tot december actief aan cliënten gevraagd om een waardering achter te laten op de website van ZorgkaartNederland. In deze periode hebben 243 familieleden of naasten de cliëntwaardering ingevuld. BrabantZorg scoort op alle thema’s gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn we blij mee, maar we willen graag dat meer cliënten een waardering via ZorgkaartNederland geven. In 2022 onderzoeken we hoe we de respons hoger kunnen krijgen, bijvoorbeeld door op meerdere momenten en op verschillende manieren aandacht te vragen voor de website.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrabantZorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering