Kwaliteitsvenster Sint Antonius

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Sint Antonius zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Sint Antonius is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 hebben we, bijvoorbeeld met een vervolg op de scholing Belevingsgerichte Zorg, gekeken hoe we nog beter kunnen voldoen aan de individuele cliëntwensen. Alle nieuwe medewerkers worden geschoold op het gebied van Belevingsgerichte Zorg.

Er wordt binnen de locatie aandacht besteed aan ‘jezelf mogen zijn’: hier is ook een aandachtsvelder voor aangewezen. Zo wordt er bij het ontwikkelen van activiteiten extra gekeken vanuit deze invalshoek. Doelstelling voor 2021 en volgende jaren is om de certificering voor de Roze Loper te verkrijgen en te behouden.

Eten en drinken
In 2021 is een nieuw intakegesprek geïntroduceerd, waardoor we beter stilstaan bij de wensen en behoeften van cliënten rondom eten en drinken. Dit gebruiken we nu standaard en bevalt goed en wordt in het zorgdossier bij “zo wil ik het graag” opgenomen.

Methodisch werken
Het plan was dat in 2021 een medewerker de scholing zou volgen voor ‘Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie’. Dit is door organisatorische omstandigheden niet gelukt, in 2022 gaan we dit oppakken en worden er twee medewerkers geschoold.

Voordat iemand bij ons komt wonen vindt al een gesprek thuis plaats, waardoor we onze cliënten zo snel mogelijk zo goed mogelijk leren kennen. Zo kunnen we ook vroeg schakelen wanneer er iets gesignaleerd wordt.

Zorgtechnologie
In 2021 hebben we veel gebruik gemaakt van de de belevingsgerichte koffer, de wondertelefoon en een interactieve robotkat. De ervaringen zijn positief en hier gaan we zeker in 2022 mee door.