Kwaliteitsvenster Sint Antonius

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Sint Antonius zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

​​​​Sint Antonius is een klein huis. Het staat midden in Volkel en maakt volop deel uit van het dorpsleven. Wonen in het dorpshart biedt de mogelijkheid voor een wandelingetje naar de bibliotheek of het winkelcentrum op de hoek. En in de tuin onder de oude beuk, bij de Mariagrot of in het prieeltje, vinden bewoners ontspanning. Dat past bij de gemoedelijke sfeer in Sint Antonius. 

Sint Antonius is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering Medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren.

Naar aanleiding van het Medewerkers Ervaringsonderzoek hebben we zorghulp ingezet om de werkdruk te verlagen en meer rust in de start van de dag kunnen inbouwen ten behoeve van de bewoners. 

IG‘er en helpende kunnen de dag fijn en rustig opstarten om zo onrustig gedrag te voorkomen bij bewoners.

Voor de komende vakantieperiode willen we dit verder uitbouwen en gaan we momenteel ook de gastvrouwen hiervoor inwerken om een stuk mee te ondersteunen in de ADL waar het passend is. De druk op de zorg willen we op deze manier verlagen. En de flexibiliteit neemt toe omdat we meer ondersteuning kunnen inzetten in geval van nood. 

Als volgende punt organiseren we medewerkersbijeenkomsten met een teambuildings aspect (samen eten). Dit geeft het gevoel van een uitje.

Dit jaar wordt ook het teamuitje weer georganiseerd, dit is jaren niet gebeurd. Dit om medewerkerstevredenheid te verhogen.

We hebben een roosteraar ingezet om onrust rondom het rooster te verminderen. Meer continuïteit op de vloer en toch gedeelde verantwoordelijkheid 

Persoonsgerichte zorg
In 2022 hadden we acties uit willen zetten om te kijken waar we de mantelzorgers nog meer bij kunnen betrekken bij de dagelijkse zorg van hun naasten. Tijdens de intake besteden we hier al aandacht aan door te vragen wat ze voor hun naasten kunnen betekenen, maar we hadden hier graag een actievere rol in willen spelen. Helaas is dit niet gelukt, maar we zullen dit in 2023 oppakken. 

Voordat iemand bij ons komt wonen vindt al een gesprek thuis plaats, waardoor we onze cliënten zo snel mogelijk en zo goed mogelijk kunnen leren kennen. Zo kunnen we ook vroeg schakelen wanneer er iets gesignaleerd wordt. 

In 2022 hebben we een pilot gedraaid met SamenZorggesprekken. In 2023 worden alle teams hierin geschoold om de zorg rondom de bewoner met zijn of haar eigen netwerk in te vullen

Een zinvolle dagIn 2022 hebben de medewerkers de scholing ‘Belevingsgerichte Zorg’ afgerond, waarbij we gekeken hebben hoe we nog beter kunnen voldoen aan de individuele wensen van de bewoners. Alle nieuwe medewerkers worden geschoold op het gebied van belevingsgerichte zorg, om de expertise te vergroten. Dit draagt bij aan de bewustwording van de medewerkers hoe hun communicatie en gedrag effect heeft op het demente brein. Hierdoor is de omgang met mensen met dementie en/of NAH (niet aangeboren hersenletsel) verbeterd. Dit zie je terug in het welzijn van de bewoners.

Wonen en Welzijn
Wonen
De verbouwplannen zijn besproken en de mogelijkheden staan voor 2023 op de agenda. Omdat de doelgroep meer naar mensen met dementie neigt en de verwachtingen zijn dat dit alleen toeneemt, willen we graag meer ruimtes creëren waar men de passende zorg en toezicht kan ontvangen.

Eten en drinken
In 2022 is een nieuw klantproces geïntroduceerd, waardoor we onder andere beter stilstaan bij de wensen en behoeften van cliënten rondom eten en drinken. Dit wordt twee maal per jaar tijdens een multidisciplinair overleg geëvalueerd en vastgelegd in het zorgdossier bij “zo wil ik het graag”. 

Welzijn
We hebben meer aandacht besteed aan de inzet en het werven van nieuwe vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers is sinds de coronaperiode veranderd, dit omdat zij tijdens de coronaperiode niet aanwezig mochten zijn en zij daardoor vervolgens een andere invulling gaven aan hun dag. Dit vraagt nu om een andere benadering. Er wordt in goed overleg samen met de vrijwilligers gekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn van de vrijwilliger.

Vrijwilligers worden betrokken bij een speciaal scholingsplan: de slikcursus wordt in 2023 opnieuw aangeboden en ze kunnen aansluiten bij de cursus die door de consulent belevingsgerichte zorg wordt gegeven. Hierdoor wordt de kennis vergroot hoe om te gaan met de ouder wordende mens. Men krijgt inzicht in eigen gedrag. Doordat er een passende interactie is tussen de vrijwilliger en de bewoner, wordt de band tussen hen vergroot. 

Binnen Sint Antonius bieden we dagbesteding aan. We kijken hier kritisch naar en beoordelen of we doen wat we moeten doen. Het staat op ons actieplan en de uitvoering zal plaatsvinden in 2022. Na de coronaperiode is de dagbesteding weer uitgebreid, men heeft persoonlijke aandacht en in de middag sluit men aan bij het dagprogramma van Sint Antonius.

We proberen Volkel van buiten naar binnen te brengen. We hebben een theehuis gerealiseerd in het prieeltje, zodat we de inwoners van Volkel meer kunnen betrekken bij Sint Antonius. Ook zal de tuin aangepakt worden, in combinatie met het naastgelegen dierentuintje. Dit zodat de kleinkinderen een fijne plek om te spelen hebben als ze op bezoek komen terwijl de (groot)ouders genieten van een drankje in het theehuis. ‘Volkel op glad ijs’ zal georganiseerd worden. De bewoners hebben hier in 2022 zichtbaar van genoten en het is ook een manier om de wijk meer bij onze locatie te betrekken.

Bekijk hier het kwaliteitsvenster van 2022.