Kwaliteitsvenster Nieuwehagen

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Nieuwehagen zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Nieuwehagen is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2022

Waardering medewerkers en vrijwilligers
Afgelopen jaren werd continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers gemeten. In 2022 is gestart met een jaarlijks ervaringsonderzoek waarin we onder andere vragen hoe het met medewerkers en vrijwilligers gaat, of ze plezier hebben in hun werk en hoe ze de balans tussen werk en privé ervaren. 

Passende en veilige zorg en ondersteuning
VeiligheidWe zorgen ervoor dat in elke dienst een medewerker werkt met een BHV (bedrijfshulpverlening) bevoegdheid. Het plannen kost helaas veel tijd omdat het huidige roostersysteem hierin niet geheel voorziet. Dit gegeven is opgepakt door de adviseur Veiligheid.

Persoonsgerichte zorg
Tijdens de familieavond/dag in mei/juni 2022 is stilgestaan bij het belang van de informatievoorziening in het dossier (PUUR.) de tijdlijn/levensgeschiedenis.De cliëntenraad is betrokken bij deze familieavond/dag. Verder zijn we het gesprek aangegaan om meer verbinding te zoeken met familie en medewerker. Dit is als positief ervaren en de welzijnsmedewerker heeft dit opgepakt. 

Tijdens het teamoverleg worden cliënten besproken. De zorgmedewerkers vullen voornamelijk de levensgeschiedenis in de dossiers in. We zouden graag zien dat de familie dit op zich neemt. Helaas hebben we in 2022 hier geen vooruitgang in geboekt. De familie heeft hierin meer ondersteuning nodig dan de teams konden bieden.

Uit gesprekken met familie is naar voren gekomen dat er op de PG-afdeling meer behoefte is om verschillende activiteiten te organiseren die meer passend zijn bij de behoefte van de cliënten. We zijn hiermee aan de slag gegaan.

Samenwerking
Het afgelopen jaar hebben we bij BrabantZorg onze manier van werken aangepast. We werken nu via het klantproces verpleeghuiszorg. Dit is op de gehele locatie geïmplementeerd. In 2022 hebben we ervoor gekozen om even een pas op de plaats te maken om onze medewerkers te beschermen en geen extra projecten op te starten. Onze drijfveer hierbij was om óók voor de medewerkers; 'Elke dag zo fijn mogelijk’ te maken. Dit hebben we gedaan door taken weg te halen bij medewerkers en door tijdelijke contracten met zzp’ers af te sluiten. Dat is ook de reden dat we in oktober pas gestart zijn met de implementatie van het klantproces. Met trots kunnen we zeggen dat het gelukt is om het klantproces op iedere afdeling te implementeren. 

In 2022 hebben we de ‘SamenZorggesprekken’ niet kunnen introduceren. Dit gaan we in 2023 oppakken. 

Een ander maatschappelijk initiatief waar Nieuwehagen aan zou deelnemen is BlinQ dagbesteding. De medewerkers vanuit BlinQ werden ingezet in de keuken om werkervaring op te doen. Helaas is dit door onvoldoende begeleiding stopgezet. We kijken met de gemeente of we tot een andere manier van constructieve inzet kunnen komen. 

Vanaf 2022 zetten we binnen onze locatie mensen uit Oekraïne in. Zij maken deel uit van de huishoudelijke dienst. Zij hebben een buddy en krijgen taalles. 

Wonen en Welzijn
Wonen
In 2022 hebben we per huiskamer geobserveerd waar de behoefte van de cliëntengroep ligt. Verder is gekeken naar de mogelijkheden van de inzet van een gastvrouw/gastheer of helpende. 

In 2022 zijn alle appartementen op de PG afdeling voorzien van verduisteringsgordijnen, hierdoor is de nachtrust van cliënten verbeterd. Verder zijn de afdelingen op verdieping 1, 2 en 3 gerenoveerd.

Welzijn
In 2022 hebben we de individuele en kleinschalige activiteiten m.b.v. afdeling Welzijn ingezet. De welzijnsmedewerker heeft dit begeleid en heeft een inventarisatie gemaakt aan de hand van de vraag: 'waar heeft u behoefte aan, wat zou u willen doen om uw dag fijn te maken?’ 

We willen de cliënten blijven stimuleren en zetten voort om zorg op maat te kunnen geven. Dit wordt onderstreept door de uitkomsten van de scan door Waardigheid & Trots. 

Dit doen we met behulp van de 'Hartenroos' (een methode die je de weg wijst om met de cliënten het goede gesprek aan te gaan over iemands leefplezier). 

Eten en drinken
Uit financiële overweging is de akoestiek en inrichting in het restaurant in 2022 niet verbeterd. 

In 2022 is aan gastvrouwen en -heren scholing gegeven omtrent het bereiden van eten en drinken. Deze scholing zal, in verband met de wisseling van gastvrouwen en gastheren, in 2023 gecontinueerd worden.

Cliënten worden indien mogelijk betrokken bij de voorbereidingen van de maaltijd.

In 2022 is ook gestart met het scholen van de gastvrouwen/-heren tot Gastvrouw Plus. Dit is op verzoek van de gastvrouwen en gastheren tot stand gekomen, waardoor zij net iets meer voor de cliënt kunnen betekenen. 

Ook hebben we in 2022 het concept 'Horeca' aangepast. Er is meer aandacht voor de individuele cliënten, door een dinerkaart aan te bieden met een wisselend dagmenu en zes standaard menu's die door de cliënten zelf samengesteld kunnen worden. 

Daarnaast bieden we een kleinschalige à la carte aan. Deze uitbreidingen hebben er voor gezorgd dat meer opleuners (bewoners in nabijgelegen appartementen) van ons restaurant gebruikmaken.

Samenwerking cliëntenraad
Onze aandachtsvelder H&F in de cliëntenraad heeft samen met de afdeling Horeca & Facilitair het nieuwe ‘horeca’ concept vormgegeven. 

De teammanagers schuiven regelmatig aan in onze overleggen en denken mee met bijvoorbeeld inrichting (mood boards), doen aanbevelingen en wij schuiven daarnaast ook aan bij overleggen in bv. huiskamer op de 3de etage. Wij laten ons actief informeren over de ervaringsonderzoeken van cliënten over tevredenheid en doen met activiteiten mee.

Activiteiten voor de somatische cliënten worden in de ontmoetingsruimte aangekondigd, maar voor PG-cliënten worden deze alleen op de afdeling aangekondigd. We hebben nu afgesproken dat wij ook deze uitnodiging gaan ontvangen.

Waardigheid & trots op locatie
Enkele verbeterpunten uit de scan van 2021 zijn door de teams opgepakt en in 2022 uitgewerkt. De verbeterpunten waar aan gewerkt zijn hebben de volgende thema’s: leerklimaat, administratieve last, ‘ik ken u echt’ en familieparticipatie. Mede door het personeelsverloop, de coronaproblematiek en de drukke zomer is een aantal teams vroegtijdig gestopt met het programma, maar zal dit weer oppakken in 2023. 

Resultaten interne audits 2022
In 2022 heeft de audit Veiligheid & Arbo plaatsgevonden:

De locatie heeft in de praktijk veel zaken netjes geregeld en de stabiele BHV-organisatie loopt goed. Medewerkers zijn betrokken en gemotiveerd bij de BHV-organisatie. Er is nog ruimte voor verbetering als het gaat om de formalisering; ontruimingsoefeningen plannen, procedures en evaluaties vastleggen. Dit pakken we dan ook op in 2023.

Lees hier het kwaliteitsverslag van 2022.