Kwaliteitsvenster Nieuwehagen

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Nieuwehagen zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?

Nieuwehagen is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
Nieuwehagen organiseert en verzorgt veel verschillende activiteiten. Op basis van de individuele talenten, interesses en competenties wordt gekozen voor passende activiteiten. Denk hierbij aan bewegen, koken/bakken etc. Dit in het kader van de twee pijlers; Ik vraag het u, Ik ken u echt.

Naast de aangeboden beweegactiviteiten op de locatie is er de activiteit “Beweeg u fit “, dit is een activiteit die in samenwerking met de gemeente Den Bosch georganiseerd wordt. Eén dagdeel per week wordt er onder begeleiding van een professional gesport. Tevens kunnen cliënten uit de wijk hierbij aansluiten. Het voldoet aan een behoefte bij de deelnemers.

Aandacht voor mensen met Parkinson is gestart als een pilot. Doel hiervan was om mensen met Parkinson een passend aanbod te bieden. Zo kwamen zij een vast moment per week bij elkaar om te bewegen, gezamenlijk een kopje koffie te drinken en daarna, op basis van hun behoefte, een activiteit te doen of een lezing te krijgen. Na de pilot is besloten om hiermee niet door te gaan omdat de randvoorwaarden, o.a. financiën en kennis, onvoldoende steunend waren aan dit project. Er wordt wel tijdens de bewegingsactiviteiten van de locatie extra aandacht gegeven aan deze groep.

Samenzijn in de huiskamer heeft in 2021 door de coronamaatregelen minder aandacht gekregen en zal in 2022 verder vorm gaan krijgen. Tijdens de coronapandemie is gebleken dat cliënten naast grootschalige activiteiten ook behoefte hebben aan individuele en of kleinschalige activiteiten. Zo kan het welzijn van de cliënt veel meer worden afgestemd op zijn of haar behoefte.

Eten en drinken
In 2021 is uiteindelijk het zelf koken in een aantal huiskamers op de afdelingen geïntroduceerd. Dit was in 2020 uitgesteld als gevolg van de coronamaatregelen. Er zijn workshops gegeven aan de gastvrouwen en gastheren van de afdelingen met als doel bewustwording met betrekking tot eten en drinken. Denk hierbij aan het voedingsbudget, verantwoorde producten, bestellen, etc. Streven is om dit verder uit te breiden.

Roomservice is iets wat in de coronatijd is ontstaan. Hierdoor hebben de cliënten, medewerkers en cliënten vanuit de aanleunwoningen toch gebruik kunnen maken van het restaurant. Door de goede ervaringen bij de gebruikers van de aanleunwoningen, zal dit worden voortgezet.

Daarbij is er de jaarlijkse meetweek geweest, waarbij interviews zijn gevoerd met de gebruikers van het eten/drinken op de locatie. Verbeteringen en suggesties zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld als iemand jarig is krijgt hij/zij een keuze uit een 3-gangen keuzemenu. Er is mogelijkheid voor familie tegen betaling aan te sluiten bij dit verjaardagsdiner. Ook is er mogelijkheid tot roomservice, waardoor ook op het appartement het verjaardagsmenu of iets anders genuttigd kan worden.