Kwaliteitsvenster Corte Foort

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Corte Foort zich leiden door de mening van de cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg- en dienstverlening?
Corte Foort is graag open over de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Terugblik voor kwaliteitsverslag 2021

Een zinvolle dag
In 2021 hebben we het gebruik van beeldbellen en het delen van persoonlijke filmpjes voortgezet, dit volgens de richtlijnen van de privacywet. We hebben dit gedaan om mooie momenten van onze cliënten te delen en om zichtbaar te zijn.

In 2021 hebben we kritisch gekeken naar het aanbod van activiteiten, waarbij meer naar de individuele behoefte is gekeken dan naar een standaard aanbod. Er worden steeds meer persoonlijke activiteiten aangeboden vooral gericht op muziek, daarnaast groeit het aanbod aan groepsactiviteiten zoals wandelen en knutselen.

Corte Foort richt zich op alle levensgebieden van de cliënten, niet alleen op zorg en medisch gebied maar ook op welzijn, welbevinden en een fijne dag. De cliëntgroep verandert. Cliënten zijn mondiger, kunnen beter aangeven wat zij willen en daar wil Corte Foort op aansluiten. In 2021 is welzijn steeds meer verweven gedurende de dag, uitgaande van wat de cliënt graag wil. Er wordt steeds meer aangesloten bij de cliënt en diens verleden.

Methodisch werken
In 2021 gaan we verder met het traject dat de teammanager de zorg meer loslaat (minder sturend en meer coachend) en dit overlaat aan coaching door de (kwaliteits)verpleegkundigen. In 2021 is er een nieuwe kwaliteitsverpleegkundige gestart. Het blijkt dat loslaten op inhoud voor de teammanager nog een uitdaging is. Doordat de formatie van verpleegkundigen en kwaliteitsverpleegkundigen op orde is gaat dit makkelijker. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het coachen van onze medewerkers.

Samenwerken
Corte Foort heeft in 2021 een plan gemaakt om een lokale cliëntenraad op te richten. Met de cliëntenraad zullen beleidsmatige zaken besproken gaan worden, zoals “wat te doen met de huiskamer”.

Verder zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor partners die graag ervaringen willen delen. Deze bijeenkomsten worden ondersteund door een maatschappelijk werker en een gespecialiseerd verzorgende op het gebied van dementie. Inmiddels is er ook behoefte om bijeenkomsten voor dochters/zonen te organiseren. Vanwege de coronaperiode heeft dit geen doorgang kunnen vinden en zal dit in 2022 verder opgepakt gaan worden.

In 2021 waren er nog veel coronamaatregelen actief. Familie, collega’s en vrijwilligers zijn actief op de hoogte gehouden via de mail en brieven. De coördinator vrijwilligers heeft daarnaast ook via mail en telefonisch contact gehouden met vrijwilligers die niet kwamen werken.

Naast Corte Foort zijn onderwijsinstellingen ROC, Hooghuis, Sonnewijser, basisscholen, een kinderdagverblijf en BrabantWonen betrokken. De coördinator welzijn is hier in 2021 mee bezig geweest maar heeft er niet zoveel aandacht aan kunnen besteden als gewenst vanwege de coronamaatregelen. Dit punt wordt doorgeschoven naar 2022.

In 2021 werd het voorzitterschap van de MDO’s overgenomen door de verpleegkundige niveau 4. Dit is gerealiseerd en brengt meer structuur en duidelijkheid in de overleggen. Familie geeft aan dit heel prettig te vinden en zich gehoord te voelen.

In 2021 lag de prioriteit om meer aandacht aan elkaar te besteden, dit hebben we mede gedaan door een herdenkingsdienst te houden voor collega’s. Verder vervolg hierop wordt opgepakt in 2022.

Zorgtechnologie
Vanwege de coronamaatregelen is er in 2021 geen voortgang geweest met betrekking tot het inzetten van leefcirkels. Alle acties worden volledig doorgezet naar 2022. Dit geldt ook voor het samenwerken tussen de teams, de Consulent Belevingsgerichtezorg en de Consulent Zorgtechnologie. De Ambassadeur zZorgtechnologie heeft wel de digitale bijeenkomsten bijgewoond.