Personenalarmering

Stel, u valt en hebt hulp nodig. Of u voelt zich plots benauwd. Met één druk op de alarmknop bent u 24 uur per dag verzekerd van hulp in geval van nood. Met personenalarmering van BrabantZorg kunt u blijven wonen in uw eigen woning met de zekerheid van professionele hulp in noodsituaties. 

U kunt professionele alarmering bij BrabantZorg aanvragen als u thuiszorg van BrabantZorg ontvangt. Heeft u geen thuiszorg of alleen huishoudelijke thuiszorg, dan kunt u ook professionele alarmering bij BrabantZorg aanvragen. Heeft u thuiszorg (verpleging of verzorging) van een andere zorgaanbieder, dan kunt u geen professionele alarmering bij BrabantZorg aanvragen. Uw eigen zorgaanbieder kan de professionele alarmering voor u regelen.

Als u op hetzelfde adres woont en beiden gebruik wilt maken van personenalarmering van BrabantZorg dan kan dat. U dient dan beiden, los van elkaar, een overeenkomst af te sluiten met BrabantZorg. Zo zijn wij op de hoogte van ieders situatie en waarborgen we de kwaliteit van zorg.

U huurt gezamenlijk één alarmtoestel van FocusCura. U huurt wel een tweede hals- of polsalarm bij FocusCura zodat u beiden in geval van nood op de knop kunt drukken. 

U ontvangt een kleine lichte zender met alarmknop in de vorm van een halszender, polszender of een sieraad. In geval van nood geeft u met één druk op de knop aan dat u hulp nodig heeft. Het alarmtoestel verbindt u met de meldcentrale die vervolgens de juiste persoon of instantie waarschuwt.

Bekijk hier de producten van FocusCura.

Bij het afsluiten van een abonnement op de personenalarmering kunt u kiezen voor professionele alarmering of sociale alarmering.

Afhankelijk van de soort alarmering die u kiest wordt een medewerker van BrabantZorg of iemand uit uw sociale kring gewaarschuwd.

Bij professionele alarmering wordt BrabantZorg door de meldcentrale gewaarschuwd in noodsituaties.

Kiest u voor professionele alarmering, dan wordt via het alarmtoestel in uw woning verbinding gemaakt met een medewerker van de meldcentrale. U kunt deze medewerker luid en duidelijk horen. De medewerker vraagt wat er aan de hand is en zorgt dat BrabantZorg wordt gewaarschuwd. Een medewerker van BrabantZorg komt vervolgens naar u toe om hulp te bieden. Bij acute nood wordt de ambulance door de meldcentrale ingeschakeld. Een geruststellende gedachte voor u en uw naasten.

Bij sociale alarmering is een familielid, buur of naaste uw eerste contactpersoon in geval van nood.

Wanneer u voor sociale alarmering kiest, dan wordt na alarmering iemand uit uw sociale kring gewaarschuwd door de meldcentrale.

Om professionele alarmering van BrabantZorg te kunnen ontvangen, moeten onderstaande zaken geregeld zijn:

  • U sluit een overeenkomst voor cAlarm af met FocusCura voor de huur van het alarmtoestel en de alarmknop. Lees hierover meer bij ‘Hoe vraag ik personenalarmering aan?’.
  • Er is woningtoegang mogelijk voor de medewerkers van BrabantZorg zodat zij in noodsituaties in uw woning kunnen. Hiervoor plaatst u een sleutelkastje. Deze koopt u zelf of u huurt een sleutelkastje bij FocusCura.
  • U sluit een overeenkomst personenalarmering af met BrabantZorg

U betaalt altijd maandelijks aan FocusCura de kosten voor de huur van het alarmtoestel en de alarmknop en eventueel voor de huur van een sleutelkluis. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van wat u bij FocusCura afneemt.

Kiest u voor sociale alarmering (waarbij de meldcentrale iemand uit uw sociale kring belt na een alarmoproep) dan zijn er naast de huur van de apparatuur geen verdere kosten. U heeft dan alleen een overeenkomst met FocusCura en niet met BrabantZorg.


Bekijk de tarieven op de site van FocusCura


Als u kiest voor professionele alarmering van BrabantZorg (waarbij de meldcentrale BrabantZorg belt na een alarmoproep), dan betaalt u ook €15,25 per maand (prijspeil 2022) aan BrabantZorg.

Indien u al thuiszorg (verpleging) heeft van BrabantZorg én personenalarmering nodig heeft, dan zijn er veelal geen kosten verbonden aan deze professionele achterwacht. Dan betaalt u alleen maandelijkse kosten aan FocusCura voor de huur van het alarmtoestel, de alarmknop en eventueel sleutelkluis. Uw wijkverpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Via uw zorgverzekering of gemeente zijn er diverse mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten voor de huur van de apparatuur. Op de website van FocusCura leest u er meer over.

BrabantZorg werkt voor personenalarmering enkel samen met FocusCura die de alarmeringssystemen levert. Gebruikt u een alarmeringssysteem van een andere aanbieder, dan kunt u geen personenalarmering bij BrabantZorg afnemen.

Klik rechts op de knop 'Klik hier om personenalarmering aan te vragen' en kies bij uw aanvraag voor 'professionele alarmopvolging' en kies voor zorgaanbieder BrabantZorg.

Er komt er een monteur van FocusCura om het alarmtoestel te installeren op een centrale plek in uw woning. U ontvangt dan ook de zender die u om uw pols of nek draagt. Als u een sleutelkluis gaat huren van FocusCura, dan hangt de monteur deze voor u op.

FocusCura laat ondertussen aan BrabantZorg weten dat u professionele alarmering van BrabantZorg wilt. Een wijkverpleegkundige van BrabantZorg neemt contact met u op om een aantal zaken door te nemen rondom uw gezondheid en over de toegang tot de woning. Op die manier kunnen wij u goede hulp bieden indien u alarmeert. Vervolgens sluit u een overeenkomst met BrabantZorg af. Vanaf dat moment zal de meldcentrale BrabantZorg waarschuwen als u alarmeert en er hulp nodig is.