De betekenis van veelgebruikte afkortingen

​​​​Hier vindt u de betekenis van veelgebruikte afkortingen. Klik op een afkorting voor meer informatie.

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychische problemen hebben. Meer informatie over de WMO leest u op de website van uw gemeente.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt samen met u en uw omgeving voor welke zorg u in aanmerking komt vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Het CIZ geeft u hiervoor een indicatie. Met een indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie over het CAK leest u op de website www.hetcak.nl.
De Wet langdurige zorg (WLZ) regelt zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. De Wet langdurige zorg is op 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de AWBZ.
Het zorgzwaartepakket (ZZP) hoort bij 'zorg met verblijf'. Dat is het recht om in een zorginstelling te wonen, bijvoorbeeld een verpleeghuis. In een zorgzwaartepakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning u nodig heeft. Meer informatie over het ZZP leest u op de website www.ciz.nl.

Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. U sluit zelf een zorgovereenkomst af en houdt een administratie bij. Meer informatie over het PGB leest u op de websites www.svb.nl en www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl.​​​​