Vragen over thuiszorg

​​​​​​​Hier vindt u de veelgestelde vragen over thuiszorg van BrabantZorg. Klik op de vraag voor meer informatie.​

Onze Klantenservice beantwoordt graag al uw vragen over thuiszorg via BrabantZorg. Zij nemen ook uw aanmelding in behandeling.

Wanneer u een indicatie heeft voor persoonlijke zorg en verpleging dan kunt u gebruik maken van thuiszorg via BrabantZorg. BrabantZorg levert uitsluitend zorg aan clienten die een indicatie hebben via Zorgverzekeringswet (ZvW), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice, zij nemen uw aanmelding in behandeling. Na bezoek van de wijkverpleegkundige, wordt een indicatie opgesteld. We leveren geen zorg op basis van een particuliere financiering en/of PGB.

Zie ook de websites www.zorgwijzer.nl, www.svb.nl en www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl.

Naast reguliere thuiszorg, gericht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke thuiszorg, bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg). Zie voor uitgebreide informatie over thuiszorg via BrabantZorg de pagina Thuiszorg.
Onze Klantenservice beantwoordt graag al uw vragen over personenalarmering via BrabantZorg. Zij nemen ook uw aanmelding in behandeling.

Sociale alarmering verloopt via een welzijnsorganisatie, zoals ONS welzijn​​​ of Welzijn de Meierij. Wanneer u het alarm activeert worden uw contactpersonen, bijvoorbeeld een familielid, vriend of buur, gealarmeerd. Wanneer u gebruik wilt maken van deze vorm van Sociale alarmering, dient u contact op te nemen met betreffende welzijnsorganisatie.

Professionele alarmering verloopt via BrabantZorg. Wanneer u het alarm activeert komt er een melding binnen bij de meldbank van NAAST​. Een thuiszorgmedewerker van BrabantZorg komt indien noodzakelijk bij u langs. Zie voor uitgebreide informatie over professionele alarmering de pagina Personenalarmering.​​​

Dat is sterk afhankelijk van het soort behandeling en uw persoonlijke situatie. Bent u bijvoorbeeld onder behandeling van meerder behandelaren, dan zal er altijd gevraagd worden om een doorverwijzing van een arts. Het Behandel- en Kenniscentrum kan u hierover nader informeren.​​​​​​