Zorgdossier

​​​​​​​​Als cliënt van en bewoner bij BrabantZorg heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van uw persoonlijke digitale zorgdossier. Via deze digitale persoonlijke en beveiligde omgeving heeft u toegang tot de informatie uit uw digitale zorgdossier. U (of uw wettelijk vertegenwoordiger) beslist wie er naast u nog meer toegang krijgt.​

Dit kunt u doen in het zorgdossier van ‘PUUR. van jou Woonzorg’ en ‘PUUR. van jou Wijkzorg’.

​In de dossiers van PUUR. van jou Woonzorg en PUUR. van jou Wijkzorg kunt u informatie over uw leven of het leven van uw dierbare achterlaten. Op deze manier leren we u, uw dierbare én de mensen uit uw netwerk beter kennen en kunnen we samen optrekken in de ondersteuning en zorg. We zijn ervan overtu​igd dat we samen meer bereiken dan alleen. U heeft altijd en overal toegang tot uw persoonlijke digitale zorgdossier en daarmee dus altijd zicht heeft op het zorgplan, de gemaakte afspraken en geplande acties. U kunt zelf ook rapporteren, bijvoorbeeld als u naar de huisarts bent geweest. Meer weten over de digitale zorgdossiers van PUUR., bekijk deze video​.​​​​​​​

Yris Revalidatie- en herstelzorg 

​Voor cliënten die gebruikmaken van revalidatie- en herstelzorg, heet het dossier Yris Revalidatie- en herstelzorg. In Yris heeft u of iemand die u toegang geeft altijd en overal toegang tot het digitale zorgdossier en daarmee dus altijd zicht op; uw agenda, wat er over u is geschreven (verslaglegging), het behandelteam en uw behandelplan​.​

Wilt u meer informatie?​​​​

Heeft u vragen over het digitale zorgdossier, neemt u dan contact op met een medewerker van de afdeling.​​​​​

Puur van jou wijkzorg

Puur van jou wijkzorg

Aanmelden

Puur van jou woonzorg

Puur van jou woonzorg

Aanmelden

Yris revalidatie- en herstelzorg

Yris revalidatie- en herstelzorg

Aanmelden