Waardering van u en anderen

Sinds 2017 meet locatie De Leyenstein continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die De Leyenstein maandelijks uitvraagt aan cliënten.

Resultaat

​NPS score: 61.9

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een algemene methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer is gaat uit van de mate waari​n klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (prom​otors) en de minder tevreden klanten (criticasters).


Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met De Leyenstein met ons te delen.