Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet De Leyenstein continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die De Leyenstein maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

​NPS score: 37.04

​​NPS score: 56.25

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​