Leren en werken aan kwaliteit

Een zinvolle dag

Gastvrouw

De gastvrouwen worden ingezet op de drukste zorgmomenten, dit zijn de ochtenden en begin van de avonden. Door de inzet van gastvrouwen staan zorgmedewerkers veel rustiger aan het bed van onze cliënten, omdat ze weten dat toezicht in de huiskamer geregeld is. Daarnaast is het aantal vrijwilligers ook verminderd, de gastvrouwen kunnen dit gemis deels opvangen. Momenteel zijn de gastvrouwen gefocust op het verzorgen van eten en drinken voor de cliënten en het bieden van toezicht.

Jezelf zijn

In de Pastorie is iedereen welkom om er te wonen en werken, ongeacht seksuele geaardheid, afkomst en religie. De focus op ‘jezelf zijn’ is vanwege de uitbraak van het coronavirus in 2020 niet voortgezet zoals gepland. Het thema is daarmee minder bespreekbaar gemaakt dan gehoopt. De Pastorie zet zich dit jaar weer in voor de Roze Loper. Dit keurmerk laat zien dat de Pastorie zich bezighoudt met kernwaarden als tolerantie, respect, inclusie en openheid. Doelstelling voor 2021 en volgende jaren is om deze certificering te verkrijgen en te behouden. Hiervoor zal het thema, en bijbehorende activiteiten, blijvend onder de aandacht worden gebracht.

Eten & drinken

Er wordt gekookt in de huiskamer, hier worden de cliënten ook bij betrokken. Ten aanzien van eten en drinken worden bij cliënten de individuele wensen besproken en vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van de maaltijden, bijzonderheden of eventuele gewenste hulp. De systemen waar BrabantZorg mee werkt, ondersteunen hierin.

Methodisch werken

Deskundigheid

Bij BrabantZorg zijn nieuwe systemen geïmplementeerd, dit brengt nieuwe werkwijzen met zich mee. De medewerkers zijn hierin geschoold en krijgen hierbij ondersteuning van de (kwaliteits)verpleegkundige.

Samenwerken

Betrokkenheid familie

We vinden het van essentieel belang dat cliënt en familie tevreden zijn over de zorg die wij met alle vakgroepen leveren. Het is een blijvend proces om elke dag zo fijn mogelijk te maken voor cliënten, familie en medewerkers. Om dit proces te ondersteunen wilden we in 2020 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van familienet. Een van de doelen was een hogere familieparticipatie te bereiken. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven, weliswaar niet met familienet. We gaan in 2021 onderzoeken hoe we nog beter de samenwerking met familie kunnen vormgeven. Welke rol kan/wil de familie pakken? Hoe kunnen zij de cliënt ondersteunen? Hierbij is het ook van belang om verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De nieuwe systemen, waar BrabantZorg mee gaat werken, stimuleren om hierover met elkaar in gesprek te gaan en daarmee de familieparticipatie te vergroten.

Naast de systemen en familieparticipatie op bovenstaande manier, besteden we ook aandacht aan het voeren van ‘moeilijke’ gesprekken . Dit is onderdeel van het ontwikkelplan van de medewerkers. Door deze beter onder de knie te krijgen, ontstaat meer vertrouwen bij de medewerker bij het voeren van dergelijke gesprekken. De verpleegkundige geeft deze coaching on the job en is fysiek aanwezig bij deze gesprekken. Hij of zij evalueert deze gesprekken voor individuele leerontwikkelingen van desbetreffende medewerker.

Zorgtechnologie

Er bestaat een nauwe samenwerking met de Consulent Zorgtechnologie, waardoor we elkaar nu weten te vinden. Er wordt samen met de Consulent Zorgtechnologie onderzocht welke zorginnovaties kunnen bijdrage aan ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ voor onze cliënten en medewerkers.

Momenteel hebben we, in samenwerking met de locatie Sint Antonius, onder andere de belevingsgerichte koffer, de wondertelefoon en een interactieve robotkat tot onze beschikking.