Waardering van u en anderen

​​Sinds 2017 meet locatie De Ruwaard continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die De Ruwaard maandelijks uitvraagt aan cliënten

Ervaringen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers ieder meten we voortdurend. Wel is het noodzakelijk om aandacht te (blijven) schenken aan het belang van medewerking aan deze ervaringsonderzoeken. In 2019 besteden we aandacht aan het verhogen van de respons van met name de cliënten (naasten) en vrijwilligers; we doen dit in afstemming met de cliëntenraad.

Resultaat

NPS score: 47.37

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een algemene methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer is gaat uit van de mate waarin klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (promotors) en de minder tevreden klanten (criticasters).

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met De Ruwaard met ons te delen.​