Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Dijkstaete continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die Dijkstaete maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

 

NPS score: 58.33

 ​

NPS score: 88.24

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​