Kwaliteitsvenster Het Zonnelied

 Kwaliteitsvenster Het Zonnelied

Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Het Zonnelied zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg en dienstverlening? 

Het Zonnelied is graag open over de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Kwaliteitsvenster Leren en werken aan kwaliteit Waardering clienten en naasten Waardering medewerkers en vrijwilligers Meten Veiligheid