Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Katwijk continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers.

Bekijk de vragenlijst die Katwijk maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

NPS score: 54.90

NPS score: 82.14

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen.De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).