Waardering van u en anderen

​​Sinds 2017 meet locatie Loovelt continu de ervaring van cliënten. Bekijk de vragenlijst die BrabantZorg maandelijks uitvraagt aan cliënten.

De respons van bewoners op de ervaringsonderzoeken is lager dan gehoopt. Dit is voor Loovelt aanleiding geweest om medezeggenschap ook op een andere wijze te organiseren. ​

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met Loovelt met ons te delen.