Waardering medewerkers en vrijwilligers

Veerkrachtgesprekken medewerkers

Nieuwe Hoeven is trots op de hoge waardering van medewerkers en vrijwilligers. De bezetting in de teams is binnen Nieuwe Hoeven gelukkig goed op orde. Dit willen de teams graag vasthouden in 2019. In het kader van 'Elke dag zo fijn mogelijk' voert de teammanager, net als in 2018, met alle medewerkers een veerkrachtgesprek. Zij willen deze gesprekken nog beter benutten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en hen duurzaam inzetbaar te houden. 

Er is een projectgroep opgericht om te onderzoeken wat nu maakt dat het een fijn en prettig veerkrachtgesprek is voor zowel medewerker als teammanager.​​

Sinds 2017 meet Nieuwe Hoeven continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die Nieuwe Hoeven maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

 

NPS score: 58.33

 

NPS score: 88.24

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​