Kwaliteitsvenster Odendael

 Kwaliteitsvenster Odendael

​Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Odendael zich leiden door de mening van de klant: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg en dienstverlening?

Odendael is graag open over de kwali​teit van haar zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers op onderstaande tegels willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. ​

Kwaliteitsvenster Leren en werken aan kwaliteit Waardering clienten en naasten Waardering medewerkers en vrijwilligers Meten Veiligheid