Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Sint Joachim & Anna continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die Sint Joachim & Anna maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

NPS score: 74.07

 

NPS score: 69.23

 

De Ne​t Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​