Waardering medewerkers en vrijwilligers

​​Sinds 2017 meet Sint Petrus continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die Sint Petrus maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

 

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger

NPS score: 79.55

 

​​NPS score: 96.55

 ​

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​​