Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet 't Geerke continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vragenlijst die BrabantZorg maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:

Resultaat medewerker Resultaat vrijwilliger
info volgt z.s.m.

 

NPS score: 100

 

NPS score: volgt z.s.m.

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​