Skip Navigation LinksLeren-en-werken-aan-kwaliteit

 Leren en werken aan kwaliteit

Welzijn

Gastvrouwen en gastheren 

De gastvrouwen en gastheren van Vierhoven hebben de vakbekwaamheid die zij de afgelopen jaren hebben opgedaan gedeeld met collega gastvrouwen en gastheren die werkzaam zijn binnen Catharinahof in Grave. Bijvoorbeeld hoe zij bewoners betrekken bij de huishoudelijke taken van de woning. Ook brengen zij hun werkwijze over om het lerend verm​ogen bij mensen met dementie te vergroten. In 2019 hebben we inzichtelijk gekregen dat het lerend vermogen van de cliënten zeker nog aanwezig is, zie kopje scholing.

Daarnaast hebben de gastvrouwen en gastheren een mooie aanvulling op elkaar in combinatie met een psychomotorisch therapeut en de miMakker die langskomt op locatie. ​De miMakker is een specialist (gekleed als clown) die getraind is in het contactmaken met mensen met dementie. Door de inzet van deze specialisten, wat mogelijk is gemaakt door het gebru​ikmaken van kwaliteitsgelden, hebben medewerkers meer tijd om tijdens de dagelijkse activiteiten aandacht te besteden aan cliënten. In 2020 kijken we verder vooruit hoe wij zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.

Eigen regie

Het bevorderen van eigen regie vinden we belangrijk bij BrabantZorg. Dat zorgt ervoor dat mensen 'Elke dag zo fijn mogelijk' ervaren. Vierhoven boekt op dit vlak mooie resultaten. Alle deuren in Vierhoven zijn open, ook de centrale voordeur. Enkele bewoners zijn in staat om zelfstandig naar bijvoorbeeld de bakker te lopen, of bij familie op bezoek te gaan, zonder hulp van een zorgprofessional. Ook gaan enkele bewoners zelfstandig naar de voortuin, waar ze gezellig kunnen zitten en een praatje kunnen maken met de buren en voorbijgangers. Het GPS-systeem is hierbij een prachtig hulpmiddel. In 2019 hebben we opnieuw meerdere cliënten kunnen verblijden met het GPS-systeem. Cliënten hebben hierdoor meer regie over hun leven, ondanks de beperkingen die zij hebben waardoor ze in Vierhoven wonen. 

De bewoners en familie ervaren Vierhoven dan ook echt als een thuis. Samen beslissen over het eten, samen beslissen over de dagactiviteiten, zoals het biljarten in het dorp en een dansavond in het dorp. 

Samen 

Samen sterk 

Samen met de cliëntenraad is het project ‘Samen sterk’ afgerond in 2019. Het doel van dit project was dat familiecoaches navraag deden bij cliënten en familie over wat verbeterd kan worden binnen Vierhoven. Dit heeft al direct tot aanpassingen geleid. Zo zijn er geen activiteitenbegeleiders meer aanwezig in de woningen van Vierhoven. Zorgmedewerkers en gastvrouwen van de woningen organiseren samen met familie en vrijwilligers uit het dorp activiteiten die passen bij de cliënten die er wonen. Vrijwilligers en familie hebben een grotere rol gekregen in de daginvulling van de bewoners. Bij familieavonden worden voortaan ook de vrijwilligers uitgenodigd. Heeft iemand behoefte om iedere dag naar buiten te gegaan, dan wordt dit in samenspraak met de familie en vrijwilligers geregeld, om iedere dag voor deze bewoner zo fijn mogelijk te laten zijn. Verder hebben we nog een aandachtspunt waar we in 2020 aan gaan werken: meer privacy bij het voeren van een MDO (Multidisciplinair Overleg) met familie, waarvoor extra kantoorruimte ingericht zal worden.

Samen betrokken gesprekken

Het project heeft verbinding met ‘Samen sterk’ omdat ook hier familiecoaches worden betrokken bij het voeren van gesprekken met familie om terugkoppeling te vragen. Echter, in dit project komt de schijf van vijf prominent naar voren. We gaan, ongeveer acht weken nadat een multidisciplinair overleg met de betrokken zorgverleners heeft plaatsgevonden, met het gehele netwerk van de cliënt in gesprek. Zorgmedewerkers nemen hieraan deel, maar ook de psycholoog, teammanager en een vrijwilliger. Het kan inhouden dat alleen directe familieleden deelnemen aan het gesprek, maar ook oude buren, kennissen, kaartvrienden etc.

We hopen hiermee te bereiken dat er meer betrokkenheid zal zijn in de zorg rondom de cliënt. Een mooi voorbeeld van wat het al heeft opgeleverd is dat een oude buurman op maandag om twaalf uur komt koffiedrinken, omdat hij dat voorheen met de buurman ook deed. In 2020 zetten we deze vorm van gespreksvoering voort. In combinatie met dit project zijn we ook gestart met MDO’s op verzoek van familie, in plaats van op vaste momenten in het jaar. We ervaren dat families hier erg blij mee zijn en dat het een hoge mate van tevredenheid oplevert. In 2020 gaan we onderzoeken waar onze mogelijkheden en uitdagingen liggen. 

Medewerkers 

Zelforganisatie

In 2020 volgen nog twee teams het programma Zelforganisatie. Afgelopen jaar hebben we voor de twee teams die het programma in 2018 hebben gevolgd, ons geconcentreerd op het borgen van de afspraken die waren gemaakt tijdens het programma. We houden elkaar scherp om ook in de praktijk te blijven werken op basis van de vier garanties: 'Ik ken u echt', 'Ik vraag het u', 'Ik werk met u samen' en 'Ik versta mijn vak' die BrabantZorg heeft vastgesteld in haar garantieplan Kwaliteit.

Scholing 

Nadat alle medewerkers de cursus belevingsgerichte zorg hebben gevolgd, is nu de tijd aangekomen om de theorie in de praktijk toe te passen. Zo is er al meer begrip voor de achtergrond van individuele afspraken, welke gemaakt worden ten gunste van de cliënten. Dit gaan wij verder optimaliseren in 2020. Daarnaast concentreren wij ons in 2020 op de scholing ‘lerend vermogen’. Deze scholing moet ervoor zorgen dat de medewerkers op Vierhoven in staat zijn om de cliënt in zijn of haar eigen kracht te zetten, door het behouden van hun eigen regie.​