Kwaliteitsvenster Vierhoven

Kwaliteitsvenster Vierhoven

Binnen Vierhoven werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Daarin laten we ons voor een belangrijk deel leiden door de mening van cliënten. Door te vragen wat zij ervaren en belangrijk vinden, blijven wij leren en kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Met als ultieme doel dat cliënten ervaren dat 'Elke dag zo fijn mogelijk' is.

Garantieplan Kwaliteit

Het Garantieplan Kwaliteit is het kwaliteitssysteem van BrabantZorg. Het helpt ons om de kwaliteit van zorg optimaal uit te voeren en waar nodig te verbeteren. Kwaliteit komt tot stand tussen cliënt, familie, medewerker en vrijwilliger.

Transparant

Vierhoven is graag open over de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster geven we u op een heldere en overzichtelijke manier inzicht. Hiermee leggen we ook verantwoording af over de items uit het kwaliteitskader van het Zorginstituut Nederland.

Via onderstaande tegels kunt u lezen hoe het ervoor staat met de kwaliteit binnen Vierhoven. U kunt lezen wat wij hebben gedaan om de kwaliteit verder te verbeteren, wat de speerpunten zijn voor het komende jaar, welke rapportcijfers cliënten, vrijwilligers en medewerkers ons geven en u kunt zien welke onderzoeken wij uitvoeren om onze kwaliteit te meten.

Kwaliteitsvenster Leren en werken aan kwaliteit Waardering clienten en naasten Waardering medewerkers en vrijwilligers Meten Veiligheid