Waardering medewerkers en vrijwilligers

Sinds 2017 meet Vierhoven continu de ervaring van medewerkers en vrijwilligers. Bekijk de vrag​enlijst die Vierhoven maandelijks uitvraagt aan medewerkers en vrijwilligers:


Resultaat

 ​

NPS score: 68.57

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​