Skip Navigation LinksContractering-voor-Wijkverpleging,-Eerstelijnsverblijf-en-Geriatrische-revalidatiezorg

 Contracteringen zorgverzekeraars

20 december 2018

Alle contractbesprekingen voor wijkverpleging, eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg zijn afgerond. Voor de verzekeraars waarmee BrabantZorg tot een contract wijkverpleging is gekomen, geldt dit in bijna alle gevallen ook voor geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf.

Zorgverzekeraars die vallen onder inkooporganisatie DSW: DSW, Stad Holland en InTwente hebben we voor 2019 wel weer een contract voor de wijkverpleging en de geriatrische revalidatiezorg. Voor het eerstelijnsverblijf hebben we met DSW echter geen overstemming gerealiseerd.

Voor de wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg hebben we, evenals in 2018, in 2019 geen overeenkomst met de labels vertegenwoordigd door de inkooporganisatie Caresq. Het gaat om zorgverzekeraars Besured, National Academic, Promovendum, Caresco, Caresq.

Met de overige zorgverzekeraars hebben we over de hele breedte overeenkomsten af kunnen sluiten.

Overzicht contracten zorgverzekeraars

Voor cliënten is in dit schema overzichtelijk gemaakt of BrabantZorg gecontracteerd is door zijn/haar zorgverzekeraar. Daarnaast vermelden zorgverzekeraars ook op hun eigen website welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn voor 2019.