Skip Navigation LinksOok-personele-krapte-in-ouderenzorg

 Ook personele krapte in ouderenzorg

4 juli 2019

De toenemende vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt is dagelijks voelbaar in de Nederlandse zorgsector en is in de zomer nóg urgenter. Vorige week werd al duidelijk dat veertien Nederlandse ziekenhuizen deze zomer noodgedwongen operatiekamers moeten sluiten.

Ook vrijwel alle ouderen- en thuiszorgorganisaties in Noordoost-Brabant hebben te maken met een tekort aan personeel, ondanks dat er hard gewerkt wordt om vacatures in te vullen. Een aantal zorgorganisaties in de regio Noordoost-Brabant werkt samen aan oplossingen en vraagt cliënten en mantelzorgers om begrip.

Tijdelijke herverdeling zorgpersoneel

Dagelijks werken zorgmedewerkers met veel betrokkenheid en inzet aan goede zorg. Maar ook zorgmedewerkers hebben recht op vakantie. Deze zomer kijken de Noordoost-Brabantse ouderen- en thuiszorgorganisaties naar een tijdelijke herverdeling van het zorgpersoneel, om toch zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Ze vragen cliënten en mantelzorgers die thuiszorg ontvangen om begrip voor als cliënten op een ander tijdstip zorg ontvangen óf andere medewerkers zien dan gebruikelijk.

Ook gaan zorgmedewerkers wat vaker het gesprek aan over wat de cliënt en zijn netwerk zelf kunnen doen en kijken ze samen of de zorg ook op een andere wijze ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van hulpmiddelen en/of door mensen in de directe omgeving te vragen een steentje kunnen bij te dragen aan de ondersteuning. Zo verwachten de organisaties er samen voor te kunnen zorgen dat zo veel mogelijk mensen deze zomer die zorg krijgen die zij nodig hebben.

De krapte in de ouderenzorg is niet nieuw

Daarom doen de Noordoost-Brabantse ouderen- en thuiszorgorganisaties er alles aan om nieuw zorgpersoneel aan te trekken en op te leiden. Ook vinden er gezamenlijke (regionale) acties plaats gericht op de arbeidsmarkt, het personeelsbeleid en opleidingen via samenwerkingsverband Transvorm.

Om tot concrete afspraken en acties in Noord-Brabant te komen, stelden de zorg- en welzijnsorganisaties samen met de onderwijsinstellingen een RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) op per regio. In Noordoost-Brabant zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over stage- en baangaranties voor studenten in een zorg- en welzijnsopleiding, het sneller begeleiden van zij-instromers naar een baan in de zorg, het verhogen van het rendement van opleidingen en het reduceren van de uitval van studenten.