Skip Navigation LinksZorgorganisaties-kampen-met-personele-krapte

 Zorgorganisaties kampen met personele krapte

​16​ juni 2018

Binnenkomst klein.jpg​Negen ouderenzorgorganisaties in Noordoost-Brabant geven aan te kampen met een nijpend tekort aan personeel.

​De toenemende vraag naar zorg en de krapte op de arbeidsmarkt is dagelijks voelbaar in de Nederlandse zorgsector en wordt met de dag urgenter. Vacatures worden steeds lastiger ingevuld en teams zijn of raken onderbezet. Zorgorganisaties BrabantZorg, De Annenborch, Laverhof Pantein, Schakelring, 't Heem, Van Neynsel, Vivent en Zorggroep Elde werken samen aan oplossingen en vragen cliënten en mantelzorgers om begrip dat er soms maatregelen nodig zijn om de zorg op andere wijze te organiseren.

Zorgmedewerkers werken dagelijks met veel betrokkenheid en inzet aan goede zorg. Dit gebeurt met een bezetting, die steeds minder speelruimte kent. Om kwalitatief goede ondersteuning te kunnen blijven bieden, zien de ouderenorganisaties zich genoodzaakt om binnen de organisaties de schaarste aan personeel te verdelen, om zodoende zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. In sommige gemeenten is het nodig om bijvoorbeeld de thuiszorg tijdelijk anders te organiseren. Voor cliënten die thuiszorg ontvangen, kan dit betekenen dat zij misschien op een ander tijdstip zorg ontvangen of dat zij andere medewerkers zien dan gebruikelijk.

Ondersteuning

Bovendien bekijken zorgmedewerkers samen met de cliënt en zijn of haar naasten of de zorg ook op andere wijze ingevuld kan worden. Zo is het soms mogelijk om meer gebruik te maken van hulpmiddelen en/of dat mensen in de directe omgeving een steentje kunnen bijdragen aan de ondersteuning. Zo denken de organisaties er samen voor te kunnen zorgen dat zo veel mogelijk mensen die zorg krijgen die zij dringend nodig hebben. Mocht dit alles niet voldoende zijn, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat de zorgorganisaties kritischer kijken naar het in zorg nemen van nieuwe cliënten. De organisaties zetten vanzelfsprekend alles op alles om schrijnende situaties te voorkomen.

De negen ouderenzorgorganisaties vertrouwen op begrip bij cliënten en hun naasten. Eventuele wijzigingen in de zorg zijn van kracht gedurende de zomerperiode en wanneer nodig langer. Cliënten die het betreft zijn of worden door de betreffende zorgaanbieders geïnformeerd.

Regionale samenwerking

Uiteraard zagen de zorgorganisaties aankomen dat er krapte zou ontstaan. Daarom zijn de afgelopen jaren meer mensen opgeleid en zoveel mogelijk medewerkers aangenomen. Ook worden er extra vakantiekrachten geworven en wordt met vrijwilligers gesproken over extra aanwezigheid.

Daarnaast vinden er gezamenlijke (regionale) acties plaats gericht op de arbeidsmarkt, het personeelsbeleid en opleidingen via samenwerkingsverband Transvorm. Om tot concrete afspraken en acties in Noord-Brabant te komen, stelden de zorg- en welzijnsorganisaties samen met de onderwijsinstellingen een RAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) op per regio. In Noordoost-Brabant zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over stage- en baangaranties voor studenten in een zorg- en welzijnsopleiding, het sneller begeleiden van zij-instromers naar een baan in de zorg, het verhogen van het rendement van opleidingen en het reduceren van de uitval van studenten. Tot slot werken de organisaties ook mee aan de campagne van het ministerie van VWS in het najaar om het imago van werken in de zorg te verbeteren.