Skip Navigation Linkstwee-bezoekers-per-persoon

 Versoepeling bezoek per 15 juni

​​​​15 juni 2020

Vanaf maandag 15 juni zijn locaties van BrabantZorg weer voorzichtig geopend voor twee vaste bezoekers per bewoner (ook tegelijkertijd mogelijk).​ Deze versoepeling geldt mits de afdeling/locatie de eerste fase veertien​ dagen succesvol heeft doorlopen en mits bezoekers en bewoners zich aan een aantal regels houden. Dit om het risico op besmetting e​n verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.​

Over de nieuwe bezoekregeling

Volgens de nieuwe bezoekersregeling mogen bewoners twee ​vaste bezoekers per persoon ontvangen. We vragen vooraf wie deze vaste bezoekers worden en of ze klachtenvrij zijn.

Bij de entree herhalen we deze vraag, registreren we het bezoek ​en vragen we de bezoeker zijn/haar handen te desinfecteren. Het bezoek neemt de kortste route naar het appartement van zijn/haar dierbare en is onderweg niet in co​​ntact met andere bezoekers of zorgpersoneel. Ook verzoeken we tijdens het bezoek 1,5 meter afstand te houden. Ons motto: alleen samen maken we van deze bezoekregeling een succes.

Wandelen met familie onder voorwaarden

Naasten mogen ook weer buiten met hun dierbare een wandeling maken, mits deze op een afdeling woont die twee weken vrij is van corona. Kan een bewoner niet zelfstandig naar de uitgang lopen, dan dient deze opgehaald en teruggebracht te worden door de vaste bezoeker met wie eerder afspraken zij​n gemaakt in het kader van de bezoekregeling. Is het niet mogelijk dat de vaste bezoeker de bewoner ophaalt, dan kan fa​milie hierover een afspraak maken met de locatie.

​Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de men naar drukke plekken gaat (dus niet naar de winkel of een verjaardag): ook hier is 1,5 meter regel het uitgangspunt​.​

​​​Veiligheid staat voorop

Elke locatie is achter de schermen -in sam​enspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde- druk bezig om de locatie zo goed mogelijk in te richten en alles te regelen zodanig dat we voldoen aan de strikte voorwaarden van het RIVM en de GGD Hart voor Brabant. Want veiligheid voor bewoners, hun dierbaren, onze medewerkers én mensen buiten onze locatie staat voorop.

Verdere verruiming na 1 juli​

De nieuwe voorwaarden voor bezoek gelden ten minste de komende twee weken. Na twee weken kunnen locaties zelf kijken of zij al klaar zijn voor de volgende versoepelin​g.