Cursus ondersteuning en zorg voor familie, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers

01 juli 2022

Dag in dag uit zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich met veel betrokkenheid in om de dag van cliënten zo fijn mogelijk te maken. Nu de zomer nadert en we allemaal van onze welverdiende vakantie gaan genieten, zal het de komende maanden voor teams nóg moeilijker worden de bezetting rond te krijgen. Dit ondanks dat we als BrabantZorg geanticipeerd hebben op de zomer door in te zetten op vakantiekrachten, vrijwilligers en uitzendkrachten én onze medewerkers vragen meer te werken.

Goede ondersteuning en zorg: daar zorgen we samen voor! Zeker tijdens de zomervakantie, wanneer ons personeel nog schaarser is, is hulp en de inzet van familie, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Daarom hebben we familie/contactpersonen via een brief opgeroepen een handje mee te helpen in de dagelijkse ondersteuning en zorg én bij activiteiten. Want goede ondersteuning en zorg: daar zorgen we samen voor! 

Er is een regionaal cursusprogramma zorg en ondersteuning

Familie, naasten, mantelzorgers en vrijwilligers die meer informatie willen over hoe ze kunnen helpen in de dagelijkse ondersteuning en zorg, kunnen gebruikmaken van één van de cursussen uit het regionale cursusprogramma dat we samen met dertien VVT-organisaties uit Noordoost Brabant én een aantal ROC's ontwikkeld hebben. Aan bod in de cursus komt: wassen/mondzorg, aankleden, bed verschonen met zorgvrager erin, helpen bij verplaatsen van bed naar stoel, rolstoel en rollator, ondersteunen bij gebruik van rollator en rolstoelen.

Deelnemen aan de cursus 

BrabantZorg biedt de cursus in juli aan -in de vorm van een inloopbijeenkomst- op Catharinahof in Grave, Noorderkroon in Den Bosch, De Watersteeg in Veghel en De Wellen in Oss. U kunt ook (dichterbij huis) aanhaken bij een cursus van één van de andere dertien VVT-organisaties uit Noordoost Brabant of bij één van de ROC's met wie wij samenwerken om de uitdagingen van deze zomer te trotseren.

Meer informatie

In deze flyer vindt u de data en plaatsen waar u een cursus kunt volgen. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Inschrijven is niet nodig, u kunt de cursus op inloop bijwonen.