Wederom alle zorgverzekeraars gecontracteerd

28 december 2021

Alle contractbesprekingen voor wijkverpleging, eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatiezorg, generalistische basis GGZ* en paramedische zorg zijn afgerond. Met alle zorgverzekeraars hebben we over de hele breedte overeenkomsten af kunnen sluiten voor 2022.

Declareren zorgkosten

De kosten van de zorg kunnen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden en vervolgens vindt er, los van een eventueel eigen risico, een volledige vergoeding van de kosten plaats.

Overzicht contracten zorgverzekeraars

Voor de volledigheid is in dit schema overzichtelijk gemaakt dat BrabantZorg gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars vermelden ook op hun eigen website welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn voor 2022.

*Alleen voor generalistische basis GGZ geldt een uitzondering: hiervoor geldt dat alleen VGZ, Zilveren Kruis en CZ zijn gecontracteerd.