​​​​​Wat doet BrabantZorg ten tijde van corona?

Veranderen, aanpassen en snel schakelen is de nieuwe werkelijkheid 

Dat het coronavirus in no time de wereld op zijn kop heeft gezet, is bekend. De coronacrisis heeft ook een ongelooflijke impact op onze organisatie, die in de regio Noordoost-Brabant aan zo’n 10.000 ouderen ondersteuning en zorg biedt. De regio waarin wij actief zijn, is één van de grootste brandhaarden van de coronacrisis. Omdat Brabant ook de eerste regio is waar het coronavirus opdook, is dit ook de plek waar de vragen eerder ontstaan dan in de rest van Nederland. Onze organisatie moet daarop antwoorden en past zich bijna dagelijks aan aan de gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt. Dat vraagt om enorme krachtsinspanningen.

‘Elke dag zo fijn mogelijk’ is onze missie. Deze staat geheel in het teken van het bijdragen aan een zo betekenisvol mogelijke dag van de ouder wordende mens. En dat zit in de dagelijkse dingen: de eigen patronen, gewoonten, spulletjes en herkenbare gezichten. Dit was tot nu toe de maatschappelijke opdracht van BrabantZorg. Maar in tijden van corona zien die dagelijkse dingen er heel anders uit. Ineens lopen medewerkers soms in beschermende kleding rond, mag moeder haar kamer niet meer verlaten, mag familie niet meer op bezoek komen, stopt de bingo en is het restaurant gesloten. De wereld bij BrabantZorg staat op zijn kop, behalve het voldoen aan de maatschappelijke opdracht.

Maar juist die opdracht is in een paar weken tijd compleet veranderd. Door de komst van het coronavirus moet het ‘warme’ BrabantZorg onder hoge druk soms ‘koele’ beslissingen nemen. Het is elke dag schakelen en bijsturen naar aanleiding van de actualiteit.

Trots op de helden van de zorg

Er is de afgelopen tijd keihard gewerkt en flexibiliteit getoond door de medewerkers van BrabantZorg. Hun wereld en werk is compleet veranderd, ze horen ineens dat ze een ‘vitaal’ beroep hebben. En dat alles in een tijd die ook nog eens heel spannend is voor henzelf, ze maken dingen mee die ze nooit meer zullen vergeten. Het is voor medewerkers psychisch en emotioneel heel zwaar. Bewoners zijn alleen en angstig en er overlijden meer bewoners dan normaal. Voor het thuisfront van de medewerkers is het ook spannend. Er wordt toch een beroep op deze medewerkers gedaan en er is continu angst dat zij het thuisfront besmetten. Wij zijn enorm trots en dankbaar dat zij in deze onzekere tijd komen werken en hun best doen om ervoor te zorgen dat de cliënt de juiste ondersteuning en zorg krijgt. 

Enorme krachtinspanningen

Waar we al jaren proberen om de ouderen bekend te maken met de mogelijkheden van digitalisering, konden ouderen nu binnen enkele dagen met hun familie beeldbellen via de tablet, computer of smartphone. Ouderen maken massaal gebruik van de aangeschafte en snel ingerichte beeldbelfaciliteiten. Nog zo’n krachtsinspanning: Om ziekenhuizen te ontlasten moesten in een paar dagen tijd vier complete afdelingen voor corona-patiënten ingericht worden om zowel corona-besmette patiënten uit de ziekenhuizen én vanuit de thuissituatie op te vangen. De actualiteit maakt dat er op dit moment nog één speciale corona-afdeling nodig is. 

Mooie dingen

De coronacrisis brengt gelukkig ook mooie dingen met zich mee. De samenwerking zowel binnen BrabantZorg als daarbuiten met de partners (ziekenhuizen, huisartsen en andere zorginstellingen) is geïntensiveerd. Iedereen voelt de noodzaak om zo effectief mogelijk samen te werken met maar één doel. Door in deze crisis samen op te trekken met andere zorginstellingen wordt de zorg in Nederland samen draaiende gehouden. We ontvangen ontzettend veel steunbetuigingen. Er worden spandoeken opgehangen om de medewerkers én bewoners van zorgcentra een warm hart toe te dragen, er vinden tuinconcerten en ‘tuin’bingo’s plaats. En via zogenaamde raambezoeken/bezoekunits houden bewoners en familie toch nog contact met elkaar, zij het op afstand. Verder wordt zorgpersoneel als held gezien. Waar recruiters normaal gesproken een dagtaak hebben om zorgpersoneel te vinden, meldden oud-zorgmedewerkers of anderen die hulp willen bieden zich massaal aan via 'Extra handen voor de zorg'​.

Koele beslissingen

De coronacrisis dwingt de ‘warme’ organisatie tot het nemen van ‘koele’ beslissingen, mede afhankelijk van de richtlijnen van GGD Hart voor Brabant en het RIVM. En dat betekent dat niet altijd op steun gerekend kan worden van de buitenwereld. Erger nog: we kregen ook negatieve aandacht in de pers en op sociale media. Begrijpelijk, aangezien onder enorme snelheid en druk gecommuniceerd moet worden. Soms is dit minder tactisch gebeurd dan onder normale omstandigheden zou gebeuren. Al ruimschoots voordat het kabinet met de maatregelen kwam om de deuren van de locaties te sluiten voor bezoek, was dat besluit bij BrabantZorg genomen. Dat geeft niet alleen onrust, maar betekende ook dat omwonenden niet meer werden voorzien van maaltijden die ze normaal via ons krijgen. En het werd nog ingrijpender: bij een stervende mogen slechts twee bezoekers in de kamer aanwezig zijn én – om zo snel mogelijk een plekje te kunnen geven aan andere kwetsbare ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben- werd familie gevraagd om binnen 24 uur de kamer van hun dierbare leeg te halen. Gelukkig is die tweede pittige maatregel niet meer nodig. De druk vanuit de ziekenhuizen is afgenomen. Daarom wordt nu weer in onderling overleg besproken wat een goed moment is om de persoonlijke spullen op te halen na overlijden. Om toch zo veel mogelijk vast te houden aan het warme en menselijke, is er een speciale ethische commissie in het leven geroepen voor de lastige en vaak schrijnende situaties. En gelukkig zien we inmiddels zelfs dat er voorzichtig geprobeerd wordt om weer stapsgewijs bezoek toe te laten. Eén locatie van BrabantZorg, De Ruwaard in Oss, doet mee aan de landelijke proef om het bezoekverbod te versoepelen. Voor nu blijft het bezoekersverbod voor alle andere huizen nog gelden, maar we hopen natuurlijk op een positief resultaat van de proef, zodat de versoepeling op termijn opgeschaald kan worden. 

Legpuzzel zonder voorbeeld​

Deze crisis is als een legpuzzel zonder voorbeeld. Met als ultiem doel: ouderen, medewerkers én hun thuisfront zoveel mogelijk beschermen en nieuwe coronabesmettingen buiten de deuren van de locaties houden. De volksgezondheid voorop. En één ding is zeker: in deze crisis is pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk het sociale aspect is, hoe belangrijk het is om samen te werken en hoe belangrijk het is om samen de verantwoordelijkheid te dragen. Wij kunnen alleen maar hopen dat iedereen deze aspecten ook na de crisis als zo belangrijk blijft ervaren. ​​​