Waardering van u en anderen

Bij BrabantZorg werken we continu aan de verbetering van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Daarin laten we ons voor een belangrijk deel leiden door de mening van cliënten en naasten. Door te vragen wat u ervaart en belangrijk vindt, blijven wij leren en kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Met als ultieme doel dat alle cliënten ervaren dat 'Elke dag zo fijn mogelijk' is. ​

BrabantZorg meet v​oortdurend de klanttevredenheid bij cliënten en naasten, om inzicht t​e krijgen in ervaringen met onze zorg- en diens​tve​​rlening.​ Tot en met maart 2021 werd dat volgens het oude proces gedaan. In de loop van 2021 zal zowel het proces van uitvragen en opvolging, als de vragenlijst voor cliënten intramuraal aangepast worden. Voor de wijkverpleging wordt de verplichte “PREM” gebruikt.

Resultaat BrabantZorg Resultaat BrabantZorg thuiszorg​

 

NPS score: 68.42

 

NPS score: 61.59

De Net Promoter Score, afgekor​t NPS, is een algemene methode voor het meten van klanttevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin klanten BrabantZorg aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden klanten (promotors) en de minder tevreden klanten (criticasters)​.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Ned​erland is een onafhankelijke website van Patiëntenfederatie Nederland. U leest hier de ervaring van cliënten en patiënten met zorgaanbieders. U kunt op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om uw ervaring met BrabantZorg te delen. U gaat dan naar schrijf een waardering. Vervolg​ens zoekt u uw zorgaanbieder (bijvoorbeeld een locatie van BrabantZorg) of uw zorginstelling (bijvoorbeeld BrabantZorg). Daarna geeft u een rapportcijfer en kunt u uw ervaringen beschrijven. Wij stellen het op prijs als u uw ervaringen deelt! ​ ​

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrabantZorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering