Skip Navigation Linksverpleeghuiszorg

 Verpleeghuiszorg

​​​​Verpleeghuiszorg is intensieve zorg waarbij verblijf in een verpleeghuis de beste oplossing is. Voor verpleeghuiszorg is een indicatie van het CIZ nodig.

Het wonen in een verpleeghuis kan noodzakelijk zijn indien men medische behandelingen nodig heeft door ernstige lichamelijke of psychische beperkingen, bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie. Het verblijf in een verpleeghuis hoeft niet altijd langdurig te zijn. Bij verschillende huizen is het mogelijk om tijdelijk te verblijven, bijvoorbeeld voor herstel na een ongeluk of tijdens de vakantie van mantelzorger.

Onze verpleeghuizen bieden een veilige woonomgeving waar zorg dag en nacht klaarstaat. De zorg wordt geboden door een professioneel en vast team van zorgmedewerkers, artsen en paramedici. Binnen de verpleeghuiszorg krijgt kleinschaligheid steeds meer gestalte.

Zorg en begeleiding wordt geboden in kleine groepen, waarbij huiselijkheid en 'zo thuis als mogelijk' centraal staan.

Soorten verpleeghuiszorg

Wij beschikken over verpleegafdelingen voor:

  • psychogeriatrie; voor ouderen met dementie of een andere geheugenstoornissen als gevolg van het ouder worden.
  • somatiek; voor ouderen met een lichamelijke beperking.
  • geronto-psychiatrie; voor ouderen met een psychiatrisch ziektebeeld.
  • korsakov;  voor mensen met het gelijknamige syndroom.
  • revalidatie; na bijvoorbeeld een beroerte (CVA) of operatie.

Verpleeghuiszorg aanvragen en de kosten

U vraagt verpleeghuiszorg aan bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor een zorgzwaartepakket (ZZP). U kunt ook al eerder contact opnemen met onze Klantenservice. Een casemanager zorgt dan voor ondersteuning bij uw aanvraag en bespreekt de mogelijkheden. De casemanager kan u ook nader informeren over een eventuele wachtlijst. Voor verpleeghuiszorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK en is afhankelijk van uw inkomen.