Dagbehandeling somatiek

​​​​BrabantZorg biedt dagbehandeling voor mensen die thuis wonen en behandeling en begeleiding nodig hebben. We gaan daarbij uit van uw behoeften en mogelijkheden.

Dagbehandeling BrabantZorg

Op de Dagbehandeling van BrabantZorg werken wij samen met u en uw familie aan het behouden van uw zelfredzaamheid en het verbeteren van uw mogelijkheden. Doel is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en actief betrokken blijft bij uw familie en directe omgeving.

Revalidatie en stabilisatie

De Dagbehandeling van BrabantZorg richt zich op revalidatie of stabilisatie en is bedoeld voor cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel, hartfalen, de ziekte van Parkinson, longproblematiek of somatische problematiek.

Uw persoonlijke zorgplan

De Specialist Ouderengeneeskunde stelt samen met u en uw mantelzorger behandeldoelen op en verwerkt deze in uw zorgplan. Op De Dagbehandeling werkt u samen met de andere cliënten van de dagbehandeling én met het team gezamenlijk aan de doelen die in dit plan zijn opgesteld. Het programma op De Dagbehandeling bestaat uit diverse individuele – en groepsdagactiviteiten in combinatie met behandeling door diverse behandelaars. U ontvangt hiervoor een persoonlijke agenda.

Therapeutisch klimaat

De dagbehandeling heeft een therapeutisch klimaat. Dit wil zeggen dat er vanaf binnenkomst tijdens activiteiten, bezigheden en therapie aan uw behandeldoelen wordt gewerkt.

Wij bieden dagbehandeling op de volgende locaties:

Ammerzoden

Dagbehandeling Het Zonnelied

Mail

Tel. 073 6119107

's-Hertogenbosch

Dagbehandeling De Dieze

Mail

Tel. 073 5481719

Oss

Dagbehandeling De Regenboog

Mail

Tel. 0412 672 231

Veghel

Dagbehandeling 't Ven

Mail

Tel. 0413 388 472

Dagbehandeling aanvragen en de kosten

Vaak bent u al bekend bij ons en bekijken we samen waarin dagbehandeling kan ondersteunen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u een beschikking nodig van uw gemeente of het CIZ. Wij kunnen u adviseren of ondersteunen bij het aanvragen van deze beschikking. Afhankelijk van de financieringsvorm betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Ook mensen met dementie bieden wij dagbehandeling. Meer hierover leest u bij Dagbehandeling dementie​.