Huishoudelijke thuiszorg

​​​​​​​​​​​​Kunt u als gevolg van ziekte, een hoge leeftijd of handicap geen huishoudelijke taken meer uitvoeren, dan kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor huishoudelijke thuiszorg.

Persoonlijke aanpak

Bij het leveren van huishoudelijke thuiszorg kiezen wij voor een persoonlijke aanpak. Doordat wij werken met wijkteams en meewerkend coördinatoren, krijgt u zoveel mogelijk dezelfde medewerker aan huis en beschikt u over een vaste contactpersoon. 

Deze contactpersoon, de meewerkend coördinator, brengt samen met u uw persoonlijke situatie in kaart en kijkt waar en op welke moment ondersteuning nodig is. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan en overgedragen aan de huishoudelijk thuiszorgmedewerker.

Vaste contactpersoon

De meewerkend coördinator blijft de vaste contactpersoon, voor u en eventueel uw familie of mantelzorger. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie waardoor u meer of minder zorg nodig heeft, dan komt de meewerkend coördinator bij u langs en wordt er gekeken wat er aangepast moet worden. De meewerkend coördinator​​ is ook de schakel tussen de medewerker en eventuele andere disciplines, zoals verzorging en -verpleging aan huis.

Al onze medewerkers zijn uitgebreid geschoold op het gebied van communicatie en signalering.

Kiest u voor huishoudelijke thuiszorg van BrabantZorg, dan kiest u voor:

  • wijkteams waardoor u zoveel mogelijk vaste medewerkers aan huis krijgen;
  • korte lijnen en een vast aanspreekpunt;
  • uitgebreide inventarisatie, de meewerkend coördinator​ komt een aantal keren zelf bij uw werken om een goed beeld te krijgen van uw ondersteuningsbehoefte;
  • samenwerking met andere disciplines;
  • gekwalificeerde medewerkers.​

Huishoudelijke thuiszorg aanvragen en de kosten

U vraagt huishoudelijke thuiszorg aan bij uw gemeente. De WMO-consulent van uw gemeente beoordeelt vervolgens of u voor huishoudelijke thuiszorg in aanmerking komt. Komt u in aanmerking, dan ontvangt u van uw gemeente een beschikking. Hierbij dient u aan te geven van welke zorgaanbieder u huishoudelijke thuiszorg wilt ontvangen.

Kiest u voor BrabantZorg als zorgaanbieder, dan stuurt uw gemeente ​de beschikking naar onze Klantenservice. De meewerkend coördinator​ neemt vervolgens contact met u op en bespreekt samen met u hoeveel uren er kunnen worden ingezet en op welke momenten u huishoudelijke thuiszorg ontvangt.

Voor huishoudelijke thuiszorg betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK​.