Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in regio Den Bosch in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) uit in de thuiszorg.​​

Audits 

Door middel van waarderend auditen ​meet BrabantZorg de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck ​plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. ​Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen verbetering nodig hebben. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In ​deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.  Deze audits staan op de planning in 2021. ​