Meten

Goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in regio Meierijstad in veilige handen zijn. Om die veiligheid te waarborgen voeren we verschillende audits (zowel intern als extern) uit in de thuiszorg.​

Au​dits 

Door middel van waarderend auditen meet BrabantZorg de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Tijdens deze waarderende audits vindt een gesprek en zorgdossiercheck plaats met de betrokken zorgmedewerkers, behandelaren en auditoren. Hier wordt stil gestaan bij wat goed gaat (waar zijn we trots op) en welke onderdelen verbetering nodig hebben. In 2019 heeft BrabantZorg twee audits ontwikkeld: palliatieve zorg en persoonsgerichte zorg. In deze laatstgenoemde audit is observatie hiervan een nieuw onderdeel.  ​

Aan deze verbeterpunten hebben we gewerkt:

Huidle​​tsel 2019

Waar gaan we aan werken:  

  • Binnen het team wordt het invullen van het cliëntrisico besproken; is opgepakt in 2020 en er is nu meer aandacht voor.
  • Er worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de foto's van het letsel. Het is belangrijk dat in het cliëntplan is terug te vinden wanneer er welke foto is gemaakt; is opgepakt in 2020.

Pall​iatieve zorg 2019

  • Met betrekking tot het diepgaande gesprek worden er onderling afspraken gemaakt over wie hier in ieder geval ruimte voor neemt. Hierdoor hoeft de cliënt niet met iedereen een diepgaande vertrouwensband op te bouwen.
  • Eerder dit jaar is een symposium over palliatieve zorg georganiseerd voor alle medewerkers van de thuiszorg. Alle vakgroepen van BrabantZorg zijn hierbij uitgenodigd. VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland), het palliatief netwerk en huisartsen in de regio waren ook betrokken. Naar aanleiding van het symposium wordt in de thuiszorg onder andere de Geestelijk Verzorger en het Palliatief Advies Team meer ingezet.

Waar gaan we aan werken:  

  • Het plan dat er ligt voor de ambassadeurs/aandachtsvelder 'palliatieve zorg' is erg uitgebreid en ambitieus. Dit plan wordt opgedeeld in meer behapbare stukken en zo concreet verder vormgegeven. In 2020 zijn er al aandachtvelders aangesteld.
  • Omdat veel van het thema al goed gaat, zit het grootste belang voor deze teams in borging: Hoe zorgen we ervoor dat we het thema onder de aandacht blijven houden, hoe zorgen we ervoor dat we kritisch blijven, hoe blijven we in ontwikkeling door praktische kleine stapjes te blijven zetten? We moeten vooral gaan borgen; dit is doorlopend proces en gaat opgepakt in 2021 door contact met de palliatief verpleegkundige.