Waardering van u en anderen

BrabantZorg meet continu de ervaring van cliënten, ook van de cliënten die thuiszorg ontvangen. Bekijk de specifieke vragenlijst die BrabantZorg, per mei 2019, maandelijks uitzet onder cliënten die thuiszorg ontvangen.

Resultaat thuiszorg

 

​NPS score: 82.98

 ​

De Net Promoter Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewerkers/vrijwilligers (criticasters).​​

​​​​​​​

Zorgkaart Nederland

Cliënten en naasten kunnen op ieder moment gebruik maken van Zorgkaart Nederland om hun ervaring met thuiszorg regio Oss ​met​​​ ons te delen.​