Waardering medewerkers

​​​​​​BrabantZorg meet continu de ervaring v​an medewerkers, ook va​n onze thuiszorgmedewerkers in de regio Oss. Bekijk de vragenlijst die BrabantZorg maandelijks uitzet onder thuiszorgmedewerkers.

Resultaat thuiszorg Resultaat huishoudelijke thuiszorg

 

​NPS score: 35.29

 

NPS score: 71.05


De Net Promoto​r Score, afgekort NPS, is een methode voor het meten van medewerker- en vrijwilligertevredenheid. 
Het cijfer gaat uit van de mate waarin medewerkers BrabantZorg als werkgever aanbevelen. De uitkomst geeft het verschil aan tussen de uitermate tevreden medewerkers/vrijwilligers (promotors) en de minder tevreden medewe​rkers/vrijwilligers (criticasters).​​​

​​