Thuiszorg bij dementie

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Voor cliënten met de diagnose dementie is er een gespecialiseerd thuiszorgteam. Het gaat hierbij om zorg voor cliënten die door hun dementie geen inzicht hebben in hun beperkingen en daardoor geen zorg accepteren. Ook cliënten waar de GGZ bij betrokken is of bij echtparen/cliënten die in verband met dementie al gebruik maken van dagbehandeling en/of kortdurende opname kunnen hiervan gebruik maken.

Belevingsgerichte benadering​

De zorg die de medewerkers van de gespecialiseerde thuiszorg bieden, is belevingsgericht. Dit wil zeggen dat onze medewerkers zich in de belevingswereld en gevoelens van de cliënt verplaatsen. Dit draagt ertoe bij dat de cliënt zich prettiger en veiliger voelt.

Zoveel mogelijk dezelfde medewerkers

Er wordt gewerkt met een vast team waardoor de cliënt zoveel mogelijk van dezelfde medewerkers ondersteuning krijgt. Als de cliënt gebruik maakt van de dagbehandeling zal hij of zij daar zoveel mogelijk dezelfde medewerkers aantreffen als thuis. Ook de activiteitenbegeleiding wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. Wij geven adviezen en praktische tips om het leven thuis gemakkelijker te maken.

Thuiszorg bij dementie aanvragen en de kosten

De aanvraag voor gespecialiseerde thuiszorg bij dementie verloopt via onze Klantenservice, te bereiken via 088 - 998 5555. Na uw aanvraag neemt het thuiszorgteam contact met u op om de zorgvraag te bespreken.

Casemanagement dementie

Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om een casemanager dementie in te schakelen. Deze gespecialiseerde casemanager ondersteunt de wijkverpleegkundige met als doel de persoon met dementie in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden. Samen met de persoon met dementie en diens mantelzorger(s) bekijkt de casemanager welke vorm van ondersteuning wenselijk en mogelijk is.

Thuiszorg bij dementie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, ook niet via uw eigen risico.​