MuzeRijk

Wonen in de wijk krijgt een extra dimensie in MuzeRijk. In vier kleinschalige groepswoningen wonen mensen met geheugenproblemen, veilig en vertrouwd. Ontmoetingsplein MuzeRijk is het bruisende hart in Bitswijk. Een unieke samenwerking tussen onderwijs en opvang, welzijn, sport, zorg en wonen. Iedereen is er welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of cultuur. Ouderen met dementie kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven, dichtbij voorzieningen. Zo komt de zorg naar hen toe, precies zoals MuzeRijk is bedoeld: verbinden, verrijken en beleven.

Elkaar ontmoeten

Zorg voor ouderen met dementie, onder één dak met buitenschoolse opvang, gespecialiseerde dagopvang voor kinderen met een beperking, twee basisscholen, een peuterspeelzaal en ruime sportmogelijkheden. Ontmoetingsplein MuzeRijk geeft jong en oud een plaats om elkaar te ontmoeten, van en met elkaar te leren en samen activiteiten te ontplooien. Dat leidt tot pure contacten. De centrale ruimte met aula, speellokaal en atelier wordt gebruikt door jong en oud. Door de vides van de bovenliggende etages werpen de ouderen een blik op wat er beneden gebeurt. En met het Gezondheidscentrum is zorg letterlijk dicht bij de bewoners gebracht.

Locatiefilm Muzerijk

Opgaan in de wijk

In MuzeRijk kunnen ouderen wonen, leven én opgaan in de wijk. Elke bewoner heeft een eigen appartement, gekoppeld aan een gezamenlijke huiskamer en een open keuken, waar wordt gekookt en gegeten. Bewoners helpen daar zoveel mogelijk bij. Elke huiskamer heeft een riant dakterras. Er zijn ook partnerwoningen voor samenwonende paren waarvan één persoon behoefte heeft aan zorgbegeleiding. Zo kunnen partners bij elkaar blijven wonen. MuzeRijk biedt alle ingrediënten voor moderne verpleeghuiszorg.

Zelf de dag invullen

Ieder mens is uniek. Met een eigen levensverhaal, dus is onze zorg afgestemd op de individuele behoefte. We zijn constant in gesprek met familie over hoe we de zorg nóg beter kunnen afstemmen. Er is veel Individuele aandacht en persoonlijke begeleiding. We proberen bewoners zoveel mogelijk zelf hun dag in te laten vullen. We kijken daarbij vooral naar wat er wél mogelijk is. Je vertrouwde leven zoveel mogelijk voortzetten, dat kan in MuzeRijk.

De samenleving binnenhalen

In MuzeRijk wordt de samenleving naar binnen gehaald. Ook ons wijkteam houdt hier kantoor. Via tal van activiteiten maken we verbinding met de overige gebruikers van het huis en de wijk. Wanneer de kinderen van de basisschool op ons dakterras komen spelen, verzamelen de bewoners zich direct bij het raam. Een mooie interactie.

Krantje en praatje

Een breed scala aan activiteiten trekt voorbij: van countrydansen, kaarten, yoga en de postzegelvereniging tot kinderclub en repaircafé. De centrale ontmoetingsruimte op de begane grond is dé plek voor een krantje en praatje bij een kopje koffie. Het heeft veel aantrekkingskracht op de bewoners.

Een heuse voorleesouder

De interactie gaat verder: we zien een oudere die gaat voorlezen bij de schoolkinderen. En als BrabantWater een lezing houdt op de basisschool, zien we ouderen spontaan aanschuiven. Ook zij vinden het interessant. Zo blijf je als oudere onderdeel van de maatschappij of wijk. Een sterk concept en een fijne gedachte. Dat past bij ons streven om een open huis te zijn, dat middenin het Udense leven staat.