Skip Navigation LinksBezoek-en-wandeling-mogelijk

 Voorzichtig weer bezoek én wandelen mogelijk

​​​25 mei 2020

Sinds ​maandag 25 mei zijn locaties van BrabantZorg weer voorzichtig geopend voor bezoek én mogen bewoners met hun naasten weer een wandeling maken. De versoepeling geldt voor afdelingen die twee weken vrij zijn van corona en mits bezoekers en bewoners zich aan een aantal regels houden. Dit om het risico op besmetting e​n verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.

Als organisatie zijn we blij met deze versoepeling. Wat niet betekent dat we deze direct kunnen doorvoeren op al onze locaties. Een voorwaarde van het RIVM en de GGD Hart voor Brabant is namelijk dat een afdeling twee weken vrij moet zijn van het coronaviruswillen we de versoepelingen kunnen doorvoeren. Daarom worden onze locaties de komende tijd gefaseerd geopend. Hierbij wordt op afdelingsniveau beslist.​

Over de nieuwe bezoekregeling

Volgens de nieuwe bezoekersregeling mogen bewoners één vaste bezoeker per persoon ontvangen. We vragen vooraf wie deze vaste bezoeker wordt en of deze klachtenvrij is.

Bij de entree herhalen we deze vraag en vragen we de bezoeker zijn/haar handen te desinfecteren, via de kortste route naar het appartement van zijn/haar dierbare te lopen, onderweg niet in contact te treden met andere bezoekers of zorgpersoneel én tijdens het bezoek 1,5 meter afstand te houden. Ons motto: alleen samen maken we van deze bezoekregeling een succes.

Wandelen met familie onder voorwaarden

Naasten mogen ook weer buiten met hun dierbare een wandeling maken, mits deze op een afdeling woont die twee weken vrij is van corona. Kan een bewoner niet zelfstandig naar de uitgang lopen, dan dient deze opgehaald en teruggebracht te worden door de vaste bezoeker met wie eerder afspraken zij​n gemaakt in het kader van de bezoekregeling. Is het niet mogelijk dat de vaste bezoeker de bewoner ophaalt, dan kan fa​milie hierover een afspraak maken met de locatie. Familie is geïnformeerd over de voorwaarden waaronder ze dit kunnen doen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de men naar drukke plekken gaat (dus niet naar de winkel of een verjaardag): ook hier is 1,5 meter regel het uitgangspunt​.

​​Veiligheid staat voorop

Elke locatie is achter de schermen -in sam​enspraak met de cliëntenraad, ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde- druk bezig om de locatie zo goed mogelijk in te richten en alles te regelen zodanig dat we voldoen aan de strikte voorwaarden van het RIVM en de GGD Hart voor Brabant. Want veiligheid voor bewoners, hun dierbaren, onze medewerkers én mensen buiten onze locatie staat voorop.

Verdere verruiming na 15 jun​i

De nieuwe voorwaarden voor bezoek gelden ten minste de komende twee weken. Na twee weken kunnen locaties zelf kijken of zij al klaar zijn voor de volgende versoepeling.​​​