Skip Navigation LinksHet-jaar-van-BrabantZorg---Jaardocument-2017

 Het jaar van BrabantZorg - Jaardocument 2017

​​​​​​​5 juni 2018

afbeelding website jaarverslag.pngZorginstellingen leggen elk jaar verantwoording af over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Halverwege het jaar kijken we naar de prestaties van het afgelopen jaar.

BrabantZorg reist in 2017 door een veranderend zorglandschap. Positieve gezondheid is het uitgangspunt, voor cliënten, vrijwilligers en medewerkers: kijken naar wat iemand zelf nog kan, ondersteuning bieden als dat nodig is. Zo kan de groeiende groep ouderen zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en leven, ondersteund met de juiste zorg. Door goed te luisteren en de mensen echt te kennen geven we mensen zo veel mogelijk de regie over hun leven. ‘Elke dag zo fijn mogelijk’ is ons streven.

Luchtballonvaart over het jaar van BrabantZorg

Met gepaste trots nodigen we u uit om in het digitale mandje van onze luchtballon te stappen en mee op reis te gaan in Het jaar van BrabantZorg: 
www.hetjaarvanbrabantzorg.eu​.

De jaarrekening en het bestuursverslag vindt u op deze site.