Skip Navigation LinksVGZ-trekt-te-weinig-geld-uit-voor-wijkverpleging;-klant-de-dupe

VGZ trekt te weinig geld uit voor wijkverpleging; klant de dupe

​​​​​​​31 mei 2017​

BrabantZorg vraagt nieuwe, bij VGZ verzekerde (en de aan VGZ verbonden labels Univé, IZA, IZZ, Caresco, Aevitae en IAK Volmacht B.V), klanten die vanaf 1 juni 2017 wijkverpleging nodig hebben, zelf de rekening aan BrabantZorg te betalen en deze te declareren bij hun zorgverzekeraar. Reden hiervoor is dat VGZ voor het derde jaar op rij te weinig geld aan BrabantZorg beschikbaar stelt voor de vergoeding van de verleende wijkverpleging. ​

Budgetplafond

Zorgverzekeraars bepalen jaarlijks per zorgaanbieder hoeveel zorg ze maximaal inkopen voor hun verzekerden voor wijkverpleging: het zogenaamde ‘budgetplafond’. Deze plafonds zijn voor veel zorgaanbieders te laag vastgesteld waardoor er een tekort is aan financiële middelen. En dat terwijl er een steeds groter wordende groep mensen thuis woont met een complexere zorgvraag en wijkverpleging nodig heeft. ​

Consequenties

Voor BrabantZorg is het budget dat zij van VGZ voor 2017 voor wijkverpleging heeft ontvangen ontoereikend en wordt gedwongen om maatregelen te treffen. Dit heeft negatieve consequenties voor nieuwe klanten die verzekerd zijn bij VGZ en vanaf 1 juni 2017 een beroep willen doen op wijkverpleging. Wij vragen hen akkoord te gaan om zelf maandelijks de rekening te betalen aan BrabantZorg. Deze kunnen zij declareren bij VGZ. Mogelijk wordt een deel van deze kosten niet vergoed. In sommige gevallen vergoedt VGZ slechts 65% van de kosten. Voor de exacte vergoeding moet de klant contact opnemen met de zorgverzekeraar. Wanneer er geen sprake is van een (te krap) budgetplafond gaat de rekening voor de geleverde wijkverpleging rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, zij betaalt deze vervolgens aan de zorgaanbieder. Verzekeraars jagen klanten hierdoor op kosten en administratieve ballast.

Geen verandering voor bestaande klanten 

Voor bestaande, bij VGZ verzekerde, klanten die nu al wijkverpleging van BrabantZorg ontvangen, verandert er niets. Zij blijven gewoon wijkverpleging van BrabantZorg ontvangen. Voor hen blijft BrabantZorg de financiële afhandeling doen. 

De Raad van Bestuur van BrabantZorg betreurt dat deze maatregel nodig is. Adrie van Osch, lid Raad van Bestuur: “Het is van de zotte dat mensen die wijkverpleging nodig hebben bij de zorgaanbieder van voorkeur een deel van de rekening moeten betalen omdat er sprake is van een budgetplafond. Volgens de zorgverzekeraar kunnen zij gaan “shoppen” bij een andere zorgaanbieder die het budgetplafond nog niet bereikt heeft. Terwijl in veel gevallen de wijkverpleging juist onmiddellijk moet worden ingezet. Mensen die wijkverpleging nodig hebben mogen nooit en te nimmer de dupe worden het budgetplafond.”​

Klant komt bedrogen uit

Ook de Centrale Cliëntenraad van BrabantZorg uit onbegrip over deze situatie. Thecla Bos, voorzitter: “De klant is in de veronderstelling dat, wanneer de zorgaanbieder van voorkeur gecontracteerd is door zijn zorgverzekeraar, hij het hele jaar een beroep kan doen op de zorg van deze zorgaanbieder en deze zorg ook rechtstreeks wordt gedeclareerd en volledig wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De klant komt helaas bedrogen uit. De contractering tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar geeft de klant dus geen zekerheid. Sorry, beste nieuwe klant, vorige maand werden de kosten voor wijkverpleging nog wel rechtstreeks afgehandeld tussen VGZ en BrabantZorg, vanaf deze maand is het geld dat wij van u zorgverzekeraar ontvangen voor 2017 op en moet u zelf een deel van de rekening betalen. Dit is toch een onacceptabele situatie!”​

Structureel landelijk probleem

In Nederland zijn zorgverzekeraars sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de wijkverpleegkundige zorg. Zij sluiten contracten met zorgorganisaties, zoals BrabantZorg, om wijkverpleging te bieden. Deze contracten worden opgesteld op basis van aantallen en gegevens van een paar jaar geleden. De aantallen stroken niet met het groeiend aantal mensen dat thuis zorg nodig heeft. In 2015 en 2016 is BrabantZorg, ondanks het bereiken van het budgetplafond, ​doorgegaan met het bieden van wijkverpleging en heeft daar geld op toegelegd. In 2017 is het budgetplafond al veel eerder in het jaar bereikt. Geen enkele zorgorganisatie kan structureel doorgaan met het bieden van zorg zonder dat dit betaald wordt.

VGZ is de eerste verzekeraar waarvoor BrabantZorg deze maatregelen treft, met negatieve gevolgen voor nieuwe klanten. BrabantZorg vreest dat ook nieuwe klanten van andere verzekeraars de dupe gaan worden van te lage budgetplafonds. 

​​