Lenie van Breda over jezelf zijn binnen BrabantZorg

15 februari 2024

Lenie van Breda werkt al 15 jaar bij BrabantZorg, waarvan de laatste jaren als vrijwilligerscoördinator. Daarnaast is Lenie ambassadeur van de Roze Loper, een certificaat dat aantoont dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn bij BrabantZorg. Of het nu gaat over je seksuele geaardheid, huidskleur of religie. We gaan met Lenie in gesprek over wat de Roze Loper precies inhoudt én wat het betekent voor BrabantZorg.

Lenie begon bij BrabantZorg als teammanager op de locatie die destijds Vita Nova heette. “Dat bleek toch niks voor mij. Daarom startte ik als projectmedewerker Welzijn. Ik mocht onder andere meewerken om de wijkpunten in Oss op te zetten, dit zijn uiteindelijk de sociale wijkteams vanuit de gemeente geworden. Die functie heb ik tot 2020 vervuld, dat was fantastisch om te doen. Hierna werd ik vrijwilligerscoördinator. Ondertussen kwam in 2011 de Roze Loper op mijn pad en ben ik daarvan ambassadeur geworden binnen BrabantZorg. Aankomend najaar ga ik met pensioen. Dat ambassadeurschap is nog niet klaar en dit wordt verder uitgevoerd binnen BrabantZorg. Hier ben ik natuurlijk ontzettend blij mee”, vertelt Lenie.

De Roze Loper

“Hoe wij gestart zijn met de Roze Loper is eigenlijk een heel leuk verhaal”, vertelt Lenie met een lach. “Mijn dochter liep destijds stage bij de Rutgers Stichting en werd gebeld door Metropolis van de VPRO of zij mee wilde werken aan een programma over homoseksuele ouderen in verzorgingstehuizen. Zij verwees hen naar mij en ik was natuurlijk meteen enthousiast. Uiteindelijk is het programma er niet gekomen omdat we niemand konden vinden die hierover wilde vertellen. Dat heeft ons echt aan het denken gezet. Ik mocht een projectgroep opstarten, samen met Sonja Haven destijds en van het een kwam het ander.”

De Roze Loper startte in 2006 in Nijmegen, is in 2009 in heel Nederland uitgerold en later in heel Europa. Kiwa is een certificeringsinstelling die op de locaties van BrabantZorg, die het Roze Loper certificaat dragen, ieder jaar een audit afneemt. Er wordt geaudit op ‘mag je zijn wie je bent en is het veilig om te zijn wie je bent’. Zij bekijken allerlei documenten en gaan in gesprek met bijvoorbeeld medewerkers, bewoners en de cliëntenraad. “Binnen BrabantZorg praten we over Jezelf zijn binnen BrabantZorg omdat het over méér gaat dan seksuele diversiteit. De Roze Loper draait bij ons om seksuele en romantische oriëntatie, genderidentiteit, afkomst, huidskleur, religie, leefstijl en mogelijkheden. Momenteel zijn er al zestien locaties die het Roze Loper certificaat aan de voorgevel hebben hangen. Daar zijn we enorm trots op! Ook Catharinahof heeft na de laatste audit, afgelopen december, de Roze Loper ontvangen”, vertelt Lenie.

 

“De Roze Loper is voor BrabantZorg een soort Michelinster.”

 

Het belang van de Roze Loper

Lenie organiseert als ambassadeur van de Roze Loper onder andere de audits die elk jaar voor de locaties met het certificaat plaatsvinden. “Er wordt inmiddels veel regionaal en op de locaties zelf geregeld. Een of twee keer per jaar komen de kartrekkers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. De stuurgroep komt vier tot zes keer samen voor overleg. Ik gaf voorheen regelmatig presentaties binnen BrabantZorg, maar ook bij andere (zorg)organisaties of gemeentes. Het mooie is dat wij echt voorop lopen met deze Roze Loper. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt er met bewonderend oog naar ons gekeken. Mensen willen weten hoe wij het hebben gedaan. Het draait vooral om bewust maken van. Niet de bewoners, nee daar blijven wij vanaf. Het gaat er om de medewerkers bewust maken van het feit dat er meer is dan witte hetero-ouderen.”

 

“Jezelf mogen zijn in de breedste zin van het woord, dat is waar het om draait.”

 

Trots op BrabantZorg

“Wat ik het mooiste vind aan mijn werk?”, herhaalt Lenie. “Nou ik ben trots op BrabantZorg dat wij dit certificaat hebben. Het grootste goed wat je kan hebben is immers jezelf zijn. Ik ben er trots op dat wij dit nastreven en dat we al veel voor elkaar hebben gekregen. We differentiëren ons enorm met dit certificaat”.

“Ik merk dat mensen naar mij komen omdat ik het onderwerp uitdraag en er op een open manier over praat.” Lenie wijst naar haar naambadge waar een regenboog aan bevestigd zit. “Dit helpt natuurlijk enorm, zichtbaar zijn. Voor sommigen kan het nog wat lastig zijn om een gesprek hierover te beginnen, maar deze regenboog maakt dat gemakkelijker. Wanneer iemand uit zichzelf naar mij komt en we een fijn gesprek hebben, doet mij dat erg goed”, vertelt Lenie. “Zoals de bewoonster die vertelt dat haar kleindochter in transitie is om haar kleinzoon te worden. Dat iemand mij dit toevertrouwd, daar ben ik trots op. Een ander mooi voorbeeld is dat een mevrouw uit een asielzoekerscentrum juist De Wellen uitkoos om vrijwilligerswerk te komen doen omdat hier de regenboogvlag wappert. Zij is uit Rusland gevlucht omdat het leven voor haar en haar vrouw  daar niet veilig was. Twee dames die in Eindhoven wonen, maar hier een rondleiding willen nu de ene dame zorgafhankelijk wordt, omdat wij dit certificaat hebben. Dat zijn echt bijzondere redenen maar tegelijkertijd voorbeelden uit het dagelijks leven. 

“Om Elke dag zo fijn mogelijk te maken, probeer ik mensen écht te zien en belangstellend te zijn. Als ik een beetje positief verschil heb kunnen maken in iemands dag, dan ga ik met een lach op mijn gezicht naar huis.”

 

“Dat we ons bewust zijn dat een Roze Loper certificaat en een regenboogvlag zegt dat we rekening willen houden met iedereen, dat vind ik belangrijk.”