Personele krapte in de ouderenzorg leidt soms tot onorthodoxe besluiten

08 oktober 2022

Zo ook bij BrabantZorg. Deze organisatie heeft onlangs besloten om, in het belang van bewoners en medewerkers, de afdeling kleinschalig wonen voor bewoners met somatische klachten op De Wellen, terug te brengen van vier naar twee woongroepen. Bewoners krijgen een (andere) passende woning aangeboden binnen hun huidige afdeling of op een andere BrabantZorg locatie.

Het is niet nieuw dat zorgorganisaties in Nederland te kampen hebben met personele krapte. In de zomer wordt deze krapte nóg nijpender, omdat zorgmedewerkers samen met hun dierbaren gaan genieten van een welverdiende vakantie. De zomer is inmiddels voorbij, maar op de afdeling kleinschalig wonen somatiek op De Wellen van BrabantZorg in Oss zijn de zorgen over de personele krapte er nog steeds.

“Er is op alle locaties van BrabantZorg de afgelopen maanden enorm hard gewerkt door alle vaste en tijdelijke collega’s. Toch zijn we tot de conclusie gekomen dat er op de afdeling kleinschalig wonen op De Wellen, waar bewoners met somatische klachten wonen, al te lang geen goede balans is tussen vaste en tijdelijke medewerkers. Er zijn te weinig vaste collega’s die de bewoner écht kennen om hen de passende (zware) zorg te leveren die er nodig is. Ook zien bewoners teveel verschillende gezichten. Een stabiele basis ontbreekt, dat willen we niet, vertelt Miriam Haagh, bestuursvoorzitter van BrabantZorg.”

Daarom is er de afgelopen twee weken door een team van managers, behandelaren, adviseurs én twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad gewerkt aan een structurele oplossing.

Leo Speelmans zat namens de cliëntenraad in het team: “Ik heb de afgelopen weken een team aan het werk gezien dat met grote betrokkenheid samenwerkte aan een passende oplossing voor de huidige bewoners én medewerkers. Iedereen werkte met één doel voor ogen: een fijne dag voor bewoners en medewerkers."

Na alle plussen en minnen van de diverse oplossingsrichtingen tegen het licht gehouden te hebben, is besloten om deze afdeling op De Wellen, waar nu in totaal 30 mensen wonen, terug te brengen van vier naar twee woongroepen. De personele capaciteit die nog over is wordt gebundeld over de twee woongroepen. Bewoners krijgen een (andere) passende woning aangeboden binnen hun huidige afdeling, op De Wellen of op een BrabantZorg locatie buiten De Wellen.

Leo Speelmans: “We zien natuurlijk liever niet dat bewoners moeten verhuizen. Daarom was het voor ons als cliëntenraad soms zwaar en emotioneel. Gelukkig konden de zorgprofessionals, door de grootte van BrabantZorg en de vele expertises die BrabantZorg in huis heeft, een passende woning vinden die aansluit bij de zorg- en ondersteuningsvraag én het netwerk van de bewoner.”

Met alle bewoners en familie contactpersonen die wonen op de afdeling voor bewoners met somatische klachten worden op 6 en 7 oktober én in de week van 10 oktober persoonlijke gesprekken gevoerd. BrabantZorg ondersteunt en begeleidt bewoners en hun families volledig bij de verhuizing die half oktober plaats zal vinden.

Miriam Haagh: “Als alle bewoners weer wonen op een plek waar een vast team hen passende zorg verleent, kunnen we met deze bewoners en medewerkers weer vooruit kijken en bereiken we samen een fijne dag.”