Verblijf in een verpleeghuis

Als de zorg in de thuissituatie te complex of veelomvattend wordt, kan permanent verblijf in een verpleeghuis een oplossing zijn. Hier biedt een nauw samenwerkend team van gespecialiseerde medewerkers de cliënt de benodigde zorg en begeleiding. Deze zorg is belevingsgericht: onze medewerkers verplaatsen zich in de belevingswereld en gevoelens van de cliënt met dementie. Dit draagt ertoe bij dat cliënten zich prettiger en veiliger voelen.

Wij hebben verpleeghuizen in de regio's Oss, Uden, Veghel, 's-Hertogenbosch en de Bommelerwaard.