Zorg in de laatste levensfase

Veel mensen willen graag thuis sterven. Ons gespecialiseerd thuiszorgteam kan hierbij ondersteuning bieden met warme en respectvolle zorg aan huis. Indien thuis geen geschikte omgeving is, is er de mogelijkheid om in een van onze huizen op een waardige manier en in een veilige omgeving afscheid te nemen van het leven.

Zorg in de laatste levensfase, ook wel hospice zorg genoemd, is zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven ingaan. Deze palliatieve zorg is vooral gericht op de psychosociale en spirituele behoeften van uzelf en uw naasten. Daarnaast is er veel aandacht voor het beheersen van de pijn en andere symptomen van de ziekte. Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en op waardige manier sterven, dáár gaat het om.

Warme en respectvolle zorg

Deze warme en respectvolle zorg wordt verleend door een vast, multidisciplinair team. U verblijft in een éénpersoonskamer met (gedeelde) douche en toilet. Uw naasten zijn altijd welkom en kunnen dicht bij u overnachten. Zorg in de laatste levensfase is bedoeld voor mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden en voor hen die thuis willen sterven, maar bij wie de mantelzorg overbelast raakt.

Geestelijke Verzorging

Tot het multidisciplinaire team behoort ook een geestelijk verzorger. Hij of zij ondersteunt u en uw naasten bij zingevingsvragen, moeilijke keuzes en afscheid nemen. In overleg kan een geestelijk verzorger ook de uitvaart begeleiden.

Wij bieden zorg in de laatste levensfase in Ammerzoden, 's-Hertogenbosch ​en Veghel (Hospice De Goudsbloem). Ook in onze andere huizen zijn er mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice via telefoonnummer 088 - 998 5555.